Selvstændige sikrer sig ikke imod erhvervssygdom

Læs mere
Fold sammen
Landets mange tusinde selvstændige ønsker tilsyneladende ikke at sikre sig mod en erhvervssygdom. Selv om en ny lov

har åbnet for muligheden har stort set ingen selvstændige tegnet en forsikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,

AES.Ifølge tal fra AES er der foreløbig kun 579 selvstændige, som har meldt sig under fanerne. Derved er

de langt de fleste selvstændige fortsat uden et sikkerhedsnet og har ikke mulighed for at få erstatning, hvis de får

en erhvervssygdom og må opgive deres virksomhed.- Der er cirka 200.000 selvstændige, der kan tegne forsikringen,

og vi er bekymrede over antallet af tilbagemeldinger indtil nu. Det er en billig forsikring sat op mod, at det kan få store

konsekvenser for den selvstændige, hvis vedkommende ikke længere kan arbejde, siger jurist i AES, Mette Gade.Hun

fremhæver, at det lave antal forsikrede skyldes flere årsager. For det første tror mange selvstændige ikke,

at de kan blive ramt af en erhvervssygdom. Og for det andet har de en manglende viden om den nye forsikring.

Skæve

regler

AES vil derfor gå ud i en styrket offensiven over for revisorer og advokater for at få gjort dem opmærksom

på muligheden. Den viden skal de gerne sende videre til den del af deres kunder, som er selvstændige.- Man skal

huske på, at medarbejdende ægtefæller og fiskere tidligere har været omfattet af ordningen, men det er de

ikke længere medmindre de melder sig til. Derfor håber vi specielt at høre fra disse grupper, siger Mette Gade.AES

har eksisteret siden 1999, og virksomhederne er forpligtiget til at tegne en forsikring for alle deres ansatte.De kan derved

få et kontantbeløb udbetalt, hvis de er uheldige og får en erhvervssygdom. Tal fra AES viser, at der i år

2002 i alt blev anerkendt 2.441 sygdomme hos lønmodtagerne og der blev givet erstatninger for 880 mio. kr. Og som en udløber

af arbejdsskadereformen blev ordningen åbnet for de selvstændige fra begyndelsen af det nye år. AES begyndte derfor

at køre kampagner for ordningen i oktober. Hos både Håndværksrådet og A-kassen for Selvstændige,

ASE, bakker man kraftigt op om de nye regler.Men begge organisationer fremhæver, at det der skal en forbedring af loven til,

før reglerne for alvor kan slå igennem.De selvstændige skal nemlig købe forsikringen af deres egne

private og beskattede midler, mens udgiften til de ansatte kan trækkes fra i virksomhedens regnskab.- Det er et dårligt

signal at sende, at selvstændige kan melde sig ind i AES, men prisen er dobbelt så høj som for deres ansatte. Man

kan ikke forvente, at der kommer skrid i tingene, før der bliver rettet op på den ulighed, siger adm. direktør

i Håndværksrådet Lars Jørgen Nielsen.Formanden for Dansk Håndværks Kvinder Vibeke Bromann

er helt enig.- Det undrer mig ikke, at der er så få tilmeldinger, når betalingen for AES er en privat udgift

for de selvstændige. Præmien er nødt til at være en driftsudgift for virksomheden. Ellers kommer loven ikke

til at virke, siger Vibeke Bromann.