Selvstændige diskrimineres i den skattefri sundhedslov

Regeringen har sørget for, at ansatte ikke længere skal betale skat, hvis arbejdsgiveren betaler for, at de bliver behandlet

for en sygdom. Men de selvstændige, som regeringen ellers proklamerer at ville hjælpe, er blevet glemt.


I går

2. behandlede Folketinget lovforslaget om, at ansatte nu ikke skal betale skat, hvis virksomhederne f.eks. betaler besøget

på privathospital, hos psykologen eller for timer hos fysioterapeuten. Men skattefriheden gælder kun for arbejdsgiverbetalte

sundhedsydelser til de ansatte - og altså ikke for den selvstændige selv.


De selvstændige skal fortsat tjene

pengene først, betale skat og først derefter kan de købe deres egen forsikring uden mulighed for fradrag.


-

Det er beklageligt. Selvstændige og medarbejdende ægtefæller har i fuldt samme omfang som andre på arbejdsmarkedet

brug for at kunne komme hurtigt tilbage efter et sygdomsforløb, siger cheføkonom i Håndværksrådet

Søren Nicolaisen, der ligefrem mener, at alternativet er, at kundekreds og dermed virksomheden og arbejdspladsen forsvinder.

ASE

er enig

Det synspunkt støttes af ASE, A-kassen for Selvstændige Erhvervsdrivende i Danmark. En analyse fra september 2000

viser netop, at hele 92 pct. af de selvstændige tager på arbejde, selvom de er syge. Og over 55 pct. har ikke en eneste

sygedag, mens 23 pct. kun har en til fire sygedage om året.


- Regeringen forsøger at smutte igennem med et lovforslag,

der viser, at den ikke sætter handling bag ordene om, at selvstændige skal have bedre vilkår. Men med vores analyse

in mente, så er det et skridt i den forkerte retning. For når selvstændige melder sig syge, så har de virkelig

brug for det. Derfor bør selvstændige ligestilles med lønmodtagerne, siger kommunikationschef i ASE Ulrik Grimstrup.


ASE

oplever da også af og til, at selvstændige, der vender tilbage efter et sygdomsforløb, må dreje nøglen

om.Især små rammes

Håndværksrådets harme går især på, at det er de små

virksomheder, der rammes af skævheden i lovforslaget. For i det lidt større og mere velkonsoliderede virksomheder på

selskabsform er ejeren ofte ansat.


- Det paradoksale er, at de store virksomheder godt kan forsikre ejeren eller købe

de fradragsberettigede sundhedsydelser til ham og få fradrag. Og for medarbejdende ægtefæller er situationen den,

at hvis der er tale om et ansættelsesforhold, så kan kun ægtefællen forsikres. Er ægtefællen derimod

på overført indkomst eller medejer af den privatekjede virksomhed, så er hun også udenfor, pointerer Søren

Nicolaisen.


Håndværksrådet foreslår i brevet til Folketingets skatteudvalg, at retten til at selvstændige

kan trække egne sundhedsydelser fra betinges af, at den selvstændige samtidig skal forsikre alle ansatte med mindst to

års anciennitet, der er ansat i 37 timer om ugen eller mere.


- Så bliver det mere attraktivt i de mindre virksomheder

at sikre medarbejderne, og det sociale ansvar får yderligere et skub i den rigtige retning, siger Søren Nicolaisen.


Lovforlaget

3. behandles og ventes vedtaget på tirsdag.Ikke styre åbningEn kilde tæt på skatteminister Svend

Erik Hovmand (V) påpeger, at formålet med lovforslaget alene er at tilskynde virksomhederne til at tage socialt ansvar.

Det er altså ikke meningen, at loven skal løse nogle sundhedsproblemer gennem skattesystemet. Men selvstændige

kan i private forsikringsselskaber tegne en forsikring, der dækker driftstab. F.eks.ved sygdom. Og den er fradragsberettiget.
- Hvis vi laver lader en atypisk gruppe, som f.eks selvstændige, blive forsikret, så kan alle mulige andre også

komme. Vi kan ikke styre det, hvis vi åbner op for andre, siger kilden.