Seks grafer viser, at europæiske forbrugere og virksomheder ser mindre lyst på økonomien

Onsdag har budt på en strøm af tillidsbarometre for de europæiske lande. Samlet ser de europæiske forbrugere og virksomheder i dag en del mindre optimistisk på den økonomiske situation, end de gjorde for få måneder siden.

Europæiske forbrugere og virksomheder ser i dag mindre optimistisk på økonomien end tidligere. Fold sammen
Læs mere
Foto: LEON NEAL/AFP/Ritzau Scanpix

Den europæiske økonomi er gået markant ned i omdrejninger de seneste måneder, og nye nøgletal fra EU-Kommissionen peger ikke umiddelbart mod en bedring i det økonomiske klima.

Kommissionens Economic Sentiment Indicator (ESI), der er en samlet indikator for de europæiske virksomheder og forbrugeres syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation, faldt igen i februar. Den faldende optimisme gør sig gældende for både eurområdet og EU som helhed og skyldes især en forværring af industriens og byggesektorens syn på den økonomiske situation. Omvendt ser de europæiske forbrugere samlet set ser lidt mere optimistisk på økonomien, men langtfra nok til at trække en stigning i det samlede ESI-indeks.

Synet på den økonomiske situation varierer dog en del fra land til land. Hvordan udviklingen ser ud i de forskellige land, kan du blive klogere på i graferne herunder, der viser, hvordan forbrugere og virksomheder rundt om i Europa ser på den økonomiske situation.

Pilen peger ned

Optimismen er fortsat faldende i store lande som Italien, Spanien og Tyskland. Det gør sig også gældende i Frankrig, omend forbrugerne er blevet en smule mere optimistiske den seneste måned. Den franske forbrugertillid dog også et stort dyk i forbindelse med de politiske uroligheder, som blev udløst af protestbevægelsen »De Gule Veste«.

Lyspunktet i øst

Selv om de europæiske forbrugere og virksomheder samlet ser mindre optimistisk på den økonomiske tilstand, er der dog enkelte steder, hvor udviklingen går den anden vej. Særligt i flere østeuropæiske lande bliver der set lidt mere lyst på den økonomiske situation. Den lille stigning i optimismen fra januar til februar i flere østeuropæiske lande skyldes formentlig, at der er godt gang i økonomien, og at mange indbyggere oplever stigende lønninger.

Ikke nemt at blive klog på italienske forbrugere

Det har længe været særligt interessant at følge udviklingen i de italienske forbrugeres syn på den økonomiske situation. For selv om Italien netop har været igennem en langstrakt budgetkamp med EU og fortsat kæmper med en arbejdsløshed på over ti pct., har forbrugerne længe fastholdt et optimistisk syn på økonomien. Også langt mere optimistisk end virksomhederne. Men nu er der tegn på, at den italienske forbrugeroptimisme er på vej ned.

Ingen bedring i Sverige

Også under mere nordlige himmelstrøg ser man mindre optimistisk på den økonomiske situation. Ligesom i mange andre europæiske lande er der kommet flere klare tegn på, at den svenske økonomi er på vej ned i gear. Med til at trække erhvervstilliden er faldende ordreindgang i de store svenske industrivirksomheder, ligesom forbrugertilliden kan være negativt påvirket af faldende boligpriser.

 

Forværring i Danmark

I Danmark er virksomhedernes hidtidige positive syn på den økonomiske situation også falmet de seneste måneder. Især servicevirksomhederne ser mindre optimistisk på økonomien. Men det mindre optimistiske syn på den økonomiske situation gør sig også gældende blandt de danske forbrugere, der på trods af rekordhøj beskæftigelse og stigende realløn har fået et mere lunkent syn på økonomien.

Lavere vækst i sigte

Det er interessant at følge udviklingen i ESI-indekset, fordi indekset historisk set har været tæt korreleret med væksten i euroområdet og derfor giver et godt praj om den fremtidige retning for europæisk økonomi. Og med den udvikling, der har været de seneste måneder, ser der ikke umiddelbart ud til at være et stort europæisk opsving under opsejling.