Seks års dansk lavvækst lakker mod enden

De begynder at gå bedre fra nu af, vurderer regeringen i en ny analyse af dansk økonomi, som præsenteres sammen med udspillet til næste års finanslov. En økonomisk professor kalder regeringens nye skøn for »et godt bud«.

Foto: STRINGER/GERMANY

En vending til det bedre er på vej i dansk økonomi. Pilen peger således opad for både det private forbrug, eksporten, beskæftigelsen og den samlede danske økonomi. Endda i en sådan grad, at Danmark til næste står til at få den højeste vækst i seks år siden 2007.

Det er økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), der vurderer dette i en ny økonomisk redegørelse, som blev præsenteret sammen med regeringens udspil til næste års finanslov.

Her forudser regeringen, at velstanden til næste år vil vokse med 1,6 pct., hvilket er på niveau med, hvad Danmarks Nationalbank, de økonomiske vismænd, OECD og mange banker og interesseorganisationer også har forudsagt.

»Det er et godt bud på, hvad der er på vej. Meget tyder på, at tingene går i en rigtig retning. Men endnu mangler vi at se meget håndfaste tegn på, at vendingen er kommet. Indtil videre er det kun en række mere løse tillidsindikatorer, der peger den rette vej,« siger professor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

»Vi er gået så langt, som vi kan og skal«

I år bliver væksten derimod så lav som 0,2 pct., forudser regeringen. Det er en nedjustering fra den tidligere ventede fremgang på 0,5 pct. fra maj i år og en nærmest voldsom nedjustering fra december sidste år, hvor regeringen forudså en vækst herhjemme på 1,2 pct. i år.

Nedjusteringen skyldes især, at første halvdel af 2013 har udviklet sig dårligere end ventet. Men Bo Sandemann Rasmussen tror ikke, at der kommer lige så store nedjusteringer af den ventede 2014-vækst.

»Væksten bliver måske ikke så høj som 1,6 pct. til næste år, men meget store nedjusteringer kommer der næppe,« siger han.

Margrethe Vestager lover da også, at der langt om længe er en vending i sigte.

»Det skyldes tre ting. Optimismen er på vej tilbage. Forbrugertilliden og boligpriserne er på vej op. Samtidig er der tegn på, at en stabilisering har fundet sted i de 17 eurolande. Endelig skubber lav rente og regeringens økonomiske politik også dansk økonomi i en rigtig retning,« siger Margrethe Vestager.

Regeringens udspil til næste års finanslov vil bl.a. øge de offentlige investeringer med tre mia. kr. til 44 mia. kr., hvilket er det højeste niveau i tre årtier. Dermed går de lige så tæt på grænsen for højst tilladte underskud, som det næsten er muligt. Det strukturelle underskud på de offentlige finanser, der er det faktiske underskud renset for engangsindtægter og økonomiens løbende op- og nedture, er således på 0,4 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Det er så tæt på den grænse på minus 0,5 pct., der er fastsat i budgetloven, som man næsten kan komme, hvis der skal være en lille sikkerhedsmargin.

»Vi er gået så langt, som vi kan og skal. Vi kan ikke gå længere, for vi vil ikke gamble med økonomien og dermed også med den lave rente, som mange boligejere er glade for,« siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Bo Sandemann Rasmussen kalder da også finanspolitikken for »passende«.

»Det er fornuftigt nok, at man ikke går helt til kanten af, hvad der er tilladt at have af underskud i EUs budgetlov, som vi selv har tilsluttet os,« siger han.

Fare for at tilliden svinder ind

Det faktiske underskud på de offentlige finanser vil, efter regeringens skøn komme op på 38,5 mia. kr. næste år, efter at det i år ventes at ende på 31 mia. kr. Underskuddet holdes dog nede af ekstraordinære indtægter fra den omlægning af kapitalpensioner, som ventes at give staten en indtægt på 20 mia. kr. både i år og til næste år. De økonomiske vismænd og fagbevægelsen har anbefalet en noget større finanspolitisk stimulans end det, regeringen lægger op til. Danmarks Nationalbank, OECD og andre har dog frarådet, at pumpe flere penge ud i dansk økonomi, fordi økonomien måske langsomt er ved at komme til hægterne af sig selv. Der er også fare for, at tilliden til dansk økonomi bliver mindre, så renten trækkes op, hvis de danske underskud bliver for store, har de fremhævet. Vismændene ønskede ikke i går at kommentere regeringens nye bud på fremtiden.