Sars-angst på krydstogter

Læs mere
Fold sammen
Det er rederierne Carnival Cruise Lines og Royal Caribbean Cruises, der har vil undgå en spredning af den farlige lungeepidemi

under krydstogter, hvor så mange mennesker gennem længere tid er tæt sammen. De to rederier har allerede for nogen

tid siden afvist alle turister fra Kina, Singapore, Hongkong og Vietnam.

Sveriges rente ventes ned

(STOCKHOLM) I Sverige

betragtes det som mere og mere sikkert, at Riksbanken i juni nedsætter renten. Riksbanken forventer en noget lavere stigning

i inflationen end tidligere forudset efter at have vurderet den økonomiske udvikling i den øvrige verden. Riksbanken

siger i sin vurdering, at tilvæksten i Europa og i USA må anses for at blive noget lavere som en følge af den negative

udvikling på arbejdsmarkederne. Banken vil revurdere situationen efter de nyeste markedsmåling sidst i denne uge.Salg

i nye boliger

(NEW YORK) I USA er salget af nye boliger steget 7,3 pct. i marts fra februar. Det svarer til godt én million

nye boliger årligt, oplyser handelsministeriet. Boligsalgets stigning er mere end dobbelt så høl end ventet, men

til gengæld er salget af eksisterende boliger faldet 5,6 pct. i marts. Det er tre gange mere end forventet.Norges

sorte arbejdsmarked

(OSLO) Næsten halvdelen af alle nordmænd vil gerne arbejde sort, hvis de får en anledning til

det, fremgår det af en bredt anlagt undersøgelse foretaget af Oslo Universitet. Men det fremgår, at mulighederne

for at få et sort arbejde er mere be-grænsede end nogen sinde før. Undersøgelsens resultat er fremlagt for

de nordiske skattedirektører på et møde i Oslo. Oslo Universitet har gennem de seneste 20 år indsamlet materiale

om omfanget af sort arbejde og i det tidsrum er andelen af sort arbejdende nordmænd faldet fra 20 til 13 pct. For 20 år

siden ville to ud af tre gerne arbejde uden om skatten. I dag er det sunket til 44 pct., skriver "Aftenposten".Siemens

i milliardhandel

(MÜNCHEN) Siemens-koncernen er meget tæt på at kunne overtage det franske selskab Alstoms virksomhed

med industrielle turbiner. Det vil ske i en handel til en værdi af 1,0 mia. euro, skriver "Financial Times Deutschland".

Det vil give Siemens mulighed for at tilbyde en meget bred palette fra turbiner til store kraftværker og ned til mindre virksomheder. I

kvartalet, der endte 31. marts, havde Siemens et bruttooverskud på 1,07 mia. euro, hvilket er næsten det samme som for

et år siden.

Opec begrænser(WIEN) OPECs beslutning i Wien om det fremtidige omfang af de 10 olielandes produktion

har vakt en del forbavselse. Der var enighed om at begrænse produktionen, men samtidig besluttedes det at hæve produktionsloftet

fra de 24,5 mio. tønder pr. dag, som blev vedtaget i januar, til 25,4 mio. tpd. fra 1. juni. Irak er ikke medregnet endnu.

OPEC erkender, at produktionen længe har ligget ca. 15 pct. over de 24,5 mio. tpd. Derfor øges de 24,4 mio. tpd med 900.000

tønder med den tilføjelse, at nu skal olielandene strikt holde sig til de tildelte normer. Dermed fjernes faktisk 2

millioner tønder olie pr. dag fra verdensmarkedet. Globale oliefolk siger, at det, der er sket, er, at de 10 olielande har delt

Iraks andel mellem sig i en vished om, at der ikke foreløbig kommer irakisk olie på markedet.

Iraks gæld(STOCKHOLM)

Irak skylder den svenske stat 1,5 mia. kronor. Det er betalinger, som staten har ydet til ABB, Volvo og andre store svenske virksomheder

for de leverancer til Irak, som aldrig er betalt af Irak. Det svenske eksportkreditnævn har derfor betalt beløbene og

vil have dem af det nye Irak. Eksportkreditnævnet sikrer svenske virksomheder mod at lide tab i eksportforretninger ved at overtage

uerholdelige poster. USA har fornylig henstillet til store kreditorlande som Fran-krig, Rusland og Tyskland at de afskriver deres

udlån til Irak.

To år senere tysk pension(BERLIN) Tyskerne skal arbejde længere, før de kan få

folkepension. Pensionsalderen sættes op til 67 år fra nu 65 år og det sker under henvisning til, at levealderen

er gået betydeligt i vejret. Kohl-regeringen var allerede inde på samme tanke med at hæve pensionsalderen og nu

vil kansler Schröder gennemføre det. I det kommende år skal tyskerne betale 19,9 pct. af deres bruttoløn

til pensionsopsparing mod tidligere 19,1 pct.

Symantec scorer(NEW YORK) Computerbrugernes frygt for hackere og angreb af

vira har betydet en stigende omsætning for producenterne af sikkerhedsprogrammer og det har gavnet blandt andet verdens største

tilvirker af antivirus softwares, Symantec, der lige har afsluttet et rekordkvartal med et nettooverskud på 68 mio. dollars

eller 41 cents i udbytte pr. aktie. I samme kvartal for et år siden var overskudet 4,8 mio. dollars med 3 cents pr. aktie. Omsætningen

steg 26 pct. til 390 mio. dollars.

Kinas telekom(SHANGHAI) Kinas største teleselskab China Telecom havde i 2002

et nettooverskud på 16,9 mia. yuan (ca. 2 mia. euro), en fremgang på 13,4 pct. Omsætningen steg 10,1 pct. til 75,5

mia. yuan. China Telecom fik i fjor 17,3 pct. flere nye abonnenter i de faste net til i alt 56,9 millioner. Deraf havde de 1,4 millioner

tilslutning med ADSL-forbindelser, en tilvækst på 248 pct. på ét år.OECD spår EU-rente

ned

(PARIS) Den europæiske centralbank ECB vil snart nedsætte renten i de 12 eurolande med en halv procentpoint, forudsiger

OECD i sin halvårlige rapport om industrilandenes økonomiske udsigter, men siger samtidig, at i midten af det kommende

år kan renten ventes sat op igen. OECD bemærker, at ECBs rente på 2,3 pct. stadig ligger 1,25 procentpoint over

den amerikanske rente. OECD forventer, at inflationen i eurolandene vil falde til 1,5 pct. næste år fra 2,5 pct. i fjor.MS

udskyder Office 2003

(LONDON) Microsoft vil udskyde markedsføringen af den nye programpakke Office 2003 til hen på efteråret,

siger den amerikanske informationstjeneste CNET.Microsoft forbereder nu udsendelsen af endnu en førudgave, en Beta-version af

Office 2003, der kan ventes om en måned. For tiden tester 600.000 edb-folk den første Beta-version af office-pakken.