Sammenbrud på arbejdsmarked

Verdi repræsenterer 2,9 million arbejdere i den offentlige sektor, Fagforbundet kræver mindst 3,5 pct. mere i løn. Det

offentliges arbejdsgivere har modstræbende tilbudt 0,9 pct., der omgående er afvist. Indenrigsminister Schily siger, at

blot 3 pct mere i løn vil koste samfundet 6,2 mia euro pr. år. Den seneste tid har været præget af et stadigt

voksende antal proteststrejker, der især har ramt de offentlige trafikmidler. Nu frygtes det, at vidt omfattende langvarige strejker

skal lamme en stor del af virksomhederne i Tyskland. Det vil betyde store tab for alle og er det, som forbundskansler Schröder

og hans regering mindst af alt har brug for netop nu. Det sidste håb om en løsning er en mægling, der indledes

den 28. december.

Orange ud af Sverige

(STOCKHOLM) Mobiltelefoniselskabet Orange trækker sig nu helt ud af Sverige,

skriver "Dagens Nyheter". Orange Sverige vil foretage en kraftig reducering af antallet af ansatte, der i øjeblikket

er på 234. Orange siger, at beslutningen er taget som en direkte følge af det pres selskabet har været udsat for

af de svenske myndigheder, der har krævet betingelserne for oprettelse af det nye UMTS mobilsystem overholdt efter bestemmelserne.

Orange havde søgt om en udsættelse hos Telestyrelsen , men det er blankt afvist. I flere andre lande har mobiloperatører

haft lignende forsinkelser med det nye system, der i øvrigt heller ikke har brugere.

Britisk inflation(LONDON) Storbritanniens

inflation steg i november 2,8 pct. på årsbasis fra 2,3 pct. i oktober. Prisstigningerne fra oktober til november var direkte

0,2 pct. Analytikerne havde ventet 2,7 pct. på årsbasis og Bank of Englands målramme er på 2,5 pct. Den britiske

inflation er nu på det højeste niveau i de seneste godt fire år.

Arbejder for Irak(HAMBURG) Det tyske

dagblad "taz" har bragt en lang liste over navnene på de firmaer, der siden i 1970''erne har bidraget til den irakiske

regerings våbenprogrammer. Listen er på 80 firmaer. Med på listen er også 24 amerikanske firmaer. Navnene

stammer fra den af FN krævede rapport over Iraks våbenarsenal.

Solide svenske huskøbere(STOCKHOLM) Den

svenske Föreningsbanken siger, at svenskernes købekraft er stærk, når det gælder boligkøb og

denne købekraft er betydeligt øget i tredje kvartal. Ifølge bankens boligindeks steg købekraften til 140,9 punkter

mod 138,0 i det foregående kvartal. Jo større tal over 100, jo mindre husgæld at betale på.Opel

med udbytte

(ESSEN) Adam Opel AG har i indeværende år nedbragt sit tab til 400 mio. euro gennem sit saneringsprogram og

forudser, at året 2003 vil ende med et resultat i sorte tal. I fjor tabte Opel, der er et datterselskab af General Motors, 674

mio. euro. Indtil 1. december i år solgte Opel 1,26 millioner biler i det vestlige Europa. Det er 11,9 pct. mere end på

samme tid i fjor.

Bahrein uden olie(CAIRO) Det arabiske kongerige Bahreins parlament har været samlet for første

gang i 27 år og det er sket i led med, at Bahrein skal omdannes til et forfatningsmæssigt monarki. Kong Hamads far, emir

Isa bin Salman al-Khahfa opløste parlamentet i 1975. Kong Hamad siger, at parlamentets gen-åbning er et vigtigt punkt

i hans liv og han opfordrede medlemmerne til at gøre alt for at løse de praktiske problemer med arbejdsløsheden

og økonomien. Bahrein er den første oliestat ved Golfen, der er løbet tør for olie til eksport.Østrigs

nemme skat på renter

(WIEN) I Tyskland strides der om, hvordan man bedst kan beskatte rentefortjenester. I Østrig var

det tidligere sådan, at man selv skulle sørge for at opføre renteindtægter på selvangivelsen, hvilket

oftest blev glemt. I 1991 blev det gennemført, at bankerne selv trak 25 pct. og sendte pengene direkte til det østrigske

skattevæsen og det bliver på et år 1,7 mia. euro. Dette system har fungeret tilfredsstillende for alle parter.Trussel

mod hospitalsdrift

(BERLIN) De tyske hospitaler, der er organiseret i Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG har i de indledende forhandlinger

med fagforbundet Verdi understreget, at der politisk er givet ordre til en nulrunde og at det derfor ikke kan kade sig gøre

at øge omkostningerne med lønforhøjelser. Bliver det påtvunget, er 27.000 arbejdspladser i det tyske sygehusvæsen

i farezonen, hedder det.

Thailand i god vækst(BANGKOK) Thailands økonomiske vækst blev i årets

tredje kvartal på 5,8 pct. sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det hjemlige forbrug betegnes som solidt og eksporten er kraftigt

stigende og anslås til en værdi af 67 mia. USdollars.. Det ventes, at årets samlede vækst vil udgøre

4,9 pct. mod tidligere forventet 4,25 pct. Det eneste problem i Thailand er, at bankerne stadig må kæmpe med at få

afviklet alt for mange misligholdte udlån.