Salær til bisidderadvokater slår rekord i Undersøgelsekommission om Skat

Undersøgelseskommissionen om Skat er ikke alene den hidtil dyreste kommission. Også salæret til bisidderadvokater slår rekord.

Skattekommissionen skal kulegrave de sidste 15 års skandaler i Skat. Det er her i Retten på Frederiksberg, at vidnerne afhøres, og deres bisidddende advokater overværer afhøringerne. I alt 48 advokater er bisiddere for de 106 vidner, der er indkaldt i sagen om udbytteskat. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Undersøgelseskommissionen om Skat har et budget på foreløbig 308 mio. kr. for de syv år, som kommissionen ventes at vare. Det er knap 30 mio. kr. mere end de foregående otte kommissioner har kostet. Tilsammen.

Men det er ikke det eneste punkt, hvor Undersøgelseskommissionen om Skat skiller sig ud. Også salæret til de mange bisidderadvokater springer i øjnene. Det ventes samlet at beløbe sig til rekordhøje 130 mio. kr., fremgår det af et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Udvalget for Forretningsordenen.

De 130 mio. kr. dækker ifølge Justitsministeriet »de forventede 40 bisiddere, der deltager i cirka 50 afhøringsdage pr. år i perioden 2019-2021.« Det aktuelle antal bisiddere er ifølge Undersøgelseskommissionens hjemmeside oppe på 48.

Og budgettet for bisidderne er ikke lavt sat, kan man læse ud af svaret. Men Justitsministeriet forventer omvendt ikke, at samtlige 130 mio. kr. bliver spenderet.

I den høje ende

»Budgettet for bisidderne er lagt ud fra, at bisidderne deltager i alle afhøringer og forhandlinger. Dette har dog ikke været tilfældet i tidligere kommissioner, hvorfor det budgetterede beløb i forhold til bisidderne må anses som værende i den høje ende af det forventede udgiftsniveau for kommissionen,« står der i svaret, der er underskrevet af justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

I den hidtil dyreste kommission, PET-kommissionen, som kostede samlet 77 mio. kr., var vederlaget til bisidderne på 4,5 mio. kr., hvilket svarer til en andel på seks pct. af kommissionens samlede omkostninger.

I Undersøgelseskommissionen om Skat udgør de ventede udgifter til bisiddersalærer 42 pct. af de samlede omkostninger. Nogenlunde samme andel udgjorde bisiddersalæret i både Statsløsekommissionen og i Skattesagskommissionen, hvor det samlede vederlag til bisidderne løb op i henholdvis 19 mio. kr. og 12 mio. kr.

Det fremgår af den betænkning, som Udvalget om Undersøgelseskommissioner afgav i oktober efter at have tygget sig igennem erfaringerne fra otte kommissioner: PET-kommissionen, Farum-kommissionen, Dan Lynge-kommissionen, Skattefradrags-kommissionen, Blekingegade-kommissionen, Statsløse-kommissionen, Skattesags-kommissionen og Irak- og Afghanistan-kommissionen.