Sælger aktier

Det fremgår af statistik fra InvesteringsForeningsRådet (IFR). -Denne udvikling skyldes først og fremmest de problemer,

som en række forsikrings- og pensionsselskaber har med at opfylde deres solvenskrav, når aktiekurserne falder meget. De bliver

tvunget til at omlægge de mere risikofyldte aktiver til mere solide obligationer. Private er derimod fortsat tilbageholdende

med at sælge ud af deres aktiebeviser ved meget lave kurser og er fortsat nettokøbere, om end i begrænset målestok,

noterer IFR.