Sådan ser skatteplanen ud

Skatten på arbejde sættes ned med 10 mia. kroner, lyder det i regeringens skattereform, hvor beskæftigelsesfradraget forhøjes, mellemskatten bliver fjernet for en halv mio. danskere, og grænsen for, hvornår der skal betales topskat hæves.

Skatten på arbejde sættes ned med 10 milliarder kroner i alt, mens de grønne afgifter får lov til at stige i takt med den almindelige prisudvikling i samfundet. Desuden fastholde arbejdsmarkedsbidraget på 8 procent, og de to forhold finansierer skattelettelserne.

Det sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) på et pressemøde i Statsministeriet i dag, hvor statsministeren sammen med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) og finansminister Thor Pedersen (V) præsenterede regeringens kvalitetsreform samt regeringens 2015-plan herunder en skattereform.

Konkret ser den sådan ud:

Beskæftigelsesfradraget forøges fra 2,5 procent til 4,7 procent af indkomsten. Det medfører umiddelbart en reduktion i skatteindtægterne på 5 mia. kroner, lyder det i regeringens plan.

Beløbsgrænsen for mellemskat sættes op med 45.000 kr. (svarende til 48.900 kr. før arbejdsmarkedsbidrag), mens beløbsgrænsen for topskat sættes op med 15.000 kr. (svarende til 16.300 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Forhøjelsen af grænserne for mellem- og topskat koster umiddelbart 5 mia. kroner. Heraf vedrører godt 3 mia. kroner. mellemskatten, mens de resterende knap 2 mia. kroner. vedrører topskatten.

Lettelsen af beskæftigelsesfradraget slår igennem allerede fra 1. januar næste år. Derimod vil den højere grænse for top- og mellemskat først slå igennem 1. januar 2009, ifølge finansminister Thor Pedersen.

Mindre skat lig med flere i job

Skattenedsættelserne på arbejdsindkomst skønnes at kunne øge arbejdsudbuddet svarende til omkring 8-10.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket isoleret set styrker de offentlige finanser, vurderer regeringen.

Omkring en halv million danskere vil ifølge regeringens plan komme til at mærke ændringerne i mellemskatten, mens 140.000 danskere ikke længere skal betale topskat.

Grøn skatteplan

Skatteplanen er 100 procent finansieret, oplyste statsministeren, der pegede på, at regeringen vil lade energiafgifterne følge prisudviklingen.

Ifølge Anders Fogh Rasmussen er det muligt inden for skattestoppets rammer at forhøje afgifter af miljømæssige grunde forudsat, at de penge, staten får ind går til at sænke andre skatter.

"Vi fastholder og videreføre skattestoppet. Med skattestoppet har regeringen givet den enkelte familie tryghed for, at skatten ikke vil stige," sagde statsministeren, der blev mødt med kritiske spørgsmål.

Jamen bliver skattelettelserne ikke ædt op ad øgede grønne afgifter, lød et af spørgsmålene.

"Lettelsen på indkomstskatten er større end den det ekstra, man kan forvente at betale til energiregningen," svarede statsministeren.

Siden 2001 er den samlede skattebyrde reduceret med ca. 30 mia. kr. – først og fremmest som følge af skattestoppet og den nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst, som blev gennemført i 2004.