Sådan reagerer bankerne på finanslovudspillet

Der er både bekymring og ros fra bankerne til regeringens nye finanslovudspil.

Foto: Kasper Palsnov

Hos Danmarks førende bankanalytikere er der ingen betydelig overraskelse at spore over regeringens nye finanslovudspil.

Til gengæld er der en hel del uenighed om, hvorvidt det nye og opstrammede forslag til finansloven er godt eller skidt for dansk økonomi.

Hos Nykredit bekymrer det nye finanslovsudspil chefanalytiker Tore Stramer, der advarer regeringen om at stramme finansloven alt for meget. Det gør nemlig statskassen sårbar over for eventuelle økonomiske nedgange, selv om han mener, at det er fornuftigt at fylde statskasserne op, mens økonomien er god.

»Med tanke på at rækken af prognosemagere enstemmigt forventer, at der tegner sig et tydeligt økonomisk opsving over de kommende år, er det bestemt anbefalelsesværdigt, at finanspolitikken nu så småt strammes op. Det bør være i de gode tider, at de offentlige kasser igen fyldes op, og dansk økonomi gøres mere robust over for fremtidige økonomiske tilbageslag,« siger Tore Stramer.

Chefanalytikeren mener dog, at regeringens finanslovsudspil er strammet til grænsen, selv om det kan have været nødsagede til at gøre netop det for at lægge sig under de 0,5 pct. i underskud på den strukturelle saldo i landets BNP, som budgetloven foreskriver.

»Finanspolitikken skal strammes for at undgå et klokkeklart brud af budgetloven. Således har regeringen skåret deres finanslovsforslag således til, at der nu ventes et underskud på den strukturelle saldo på 0,4% af BNP i 2016, mens det faktiske underskud ventes at ende på 2,8% - svarende til ca. 67 mia. kr,« siger han.

»Et så stramt finanslovsudspil giver bestemt ikke stjerne i karakterbogen, og det afslører med al tydelighed risikoen ved at planlægge finanspolitikken lige til grænsen. Det giver så godt som ingen frihedsgrader i den økonomiske politik, hvis opsvinget mod forventningen skulle løbe ind i problemer,« siger Tore Stramer.

Ros fra Danske Bank

Hos Danske Bank mener cheføkonom Sten Bocian, at den strammede finanspolitik giver god mening på trods af usikkerheden i Danmarks økonomi.

»Det er klart, at den finanspolitiske opstramning kan give anledning til en bekymring for om den økonomiske politik strammes for meget. Til det er der kun at sige, at det kan man umuligt vide, da ingen jo reelt kender den økonomiske fremtid, men vi har nu trods alt haft to år med vækst i dansk økonomi og beskæftigelsen er steget med et tempo, som gør, at der begynder at være bekymringer for flaskehalsproblemer, hvis udviklingen fortsætter. Med den udvikling i baghovedet og med et fortsat meget lavt og stimulerende renteniveau, så er det efter vores vurdering fornuftigt nok, at stramme finanspolitikken en smule,« siger han.

Herudover mener Steen Bocian, at regeringen med sine skattelettelser og forestående kontanthjælpsreform kan være til gavn for blandt andre arbejdsløse.

»Kombinationen af kontanthjælpsreform og skattelettelser i bunden vil kunne åbne arbejdsmarkedet op for grupper, som i dag er marginaliserede. Dermed ser vi tankerne som skridt i den rigtige retning - vi skal have trukket de grupper, der i dag befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Vi har et i forvejen stramt arbejdsmarked, og derfor er det vigtigt at sætte fokus på at øge arbejdsstyrken på det lidt længere sigt,« siger han.

Kasseeftersyn en smule for pessimistisk

Oplægget til en strammere finanspolitik rider på ryggen af den ”overraskende” konklusion fra regeringens kassesyn om, at de offentlige finanser var i en værre forfatning end den tidligere regering regnede med. Regeringens kasseeftersyn kan dog virke en smule pessimistisk, og særligt det mere negative syn på den strukturelle saldo virker usikkert, da man her indregner en lavere erhvervsfrekvens blandt unge som strukturel på trods af, man ikke har fået syn for, om den lavere erhvervsfrekvens også holder stik i en højkonjunktur.

For pessimistisk syn

Hos Sydbank mener makroøkonom Peter Bojsen Jakobsen, at regeringen er for pessimistisk i deres udspil, selv om han er enig i, at det giver mening at stramme finanspolitikken.

»Med en økonomi i fremgang og betydelig rygvind fra en historisk lav rente samt styrtdykkende råvarepriser, er det tiden til at stramme op. Det vil sikre, at finansministeriet får fyldt krudttønden op, og dermed igen bliver rustet, hvis dansk økonomi skulle komme i uføre,« siger han.

Og Peter Bojsen Jakobsen mener også, at regeringen godt kunne have strammet økonomien endnu mere.

»Regeringens stramning er dog ikke noget som for alvor får finansministeriets krudtlager til at bugne, og selv efter stramningen bevæger finanspolitikken sig lige på grænsen af det tilladte til næste år. Der kan derfor være god grund til at stramme finanspolitikken mere end det som regeringen lægger op til i sit finanslovsforslag. Særligt de offentlige investeringer befinder sig på et højt niveau. De offentlige investeringer forventes at udgøre ca. 3,6 procent af BNP i 2016, mens normalen ligger omkring 1,5 procent. Skal niveauet for de offentlige investeringer tilbage til normalen, er der god grund til at tage hårdere fat nu og her,« lyder dommen fra Sydbank-økonomen.