Sådan er hovedtrækkene i skattepakken

Top- og mellemskatten skal sænkes og samlet set skal skatten på arbejde lettes med 36 mia. kr. Se hovedelementerne i skattepakken.

En del af den kommende skattepakken, som dagbladet Børsen i dag løfter sløret for, skal finansieres af boligejerne via et lavere rentefradrag.

Desuden mener Kommissionen, at man kan sænke fradraget for fagforeningskontingent og for kørsel til og fra arbejde.

Kommissionen mener, at skatten på arbejde skal sænkes på fem områder:

  • 1. Marginalskatten bliver sænket til 40 procent i bunden og 54 procent i toppen.
  • 2. Mellemskatten på seks procent, der indbringer godt ni mia. Kr. årligt, fjernes helt.
  • 3. Top- og mellemskattegrænsen på 347.200 kr. hæves med 36.000 kr.
  • 4. Topskattesatsen sættes ned med 1,5 procent.
  • 5. Beskæftigelsesfradrag og personfradrag sættes op.


Finansieringen

Finansieringen af skattepakken skal ifølge Børsen ske ved, at skatteværdien af rentefradraget sænkes fra 33 til 25 pct., hvilket giv er 9 milliarder kr. i kassen.

Skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag som kontingent til A-kasse og fagforening og befordring reduceres også fra 33 til 25 pct. Det vil give 8 milliarder.

Erhvervsbeskatningen skal til gengæld sættes i vejret. 5,5 milliarder kr. skal hentes gennem energiskatter og mere brugerbetaling.

Energiafgifterne på olie og naturgas skal øges og bidrage med 3,5 milliarder kr.

Endvidere skal dagbladenes momsfritagelse droppes, hvilket vil give 2,9 milliarder kr.

Børsen skriver, at der er planlagt flere møder i Skattekommissionen, så der kan godt blive skruet på satserne og tallene i det endelige udspil fra Kommissionen.