Så sunde er de offentlige finanser

Danmark har udsigt til at få overskud på den strukturelle offentlige saldo, vurderer vismændene. De har dermed et betydeligt mere positivt syn på de offentlige finanser end regeringen, som venter underskud på den strukturelle saldo.

Foto: ERIK REFNER. Danmark har sunde offentlige finanser. Det vil sige, at de skatter og afgifter som kræves op herhjemme, nogenlunde kan dække både de aktuelle og fremtidige offentlige udgifter, det konkluderer de økonomiske vismænd.
Læs mere
Fold sammen

Danmark har sunde offentlige finanser. Det vil sige, at de skatter og afgifter som kræves op herhjemme, nogenlunde kan dække både de aktuelle og fremtidige offentlige udgifter.

Det konkluderer de økonomiske vismænd i den analyse af dansk økonomi, som de udsender i dag.

Vismændene har dermed et lidt mere positivt syn på de offentlige finanser end regeringen, som venter et underskud i de kommende år.

Vismædene vurderer, at den strukturelle saldo på de offentlige finanser i alle årene frem til 2020 vil være bedre end budgetlovens grænse på minus 0,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP).

Til sammenligning vurderer regeringen, at der vil være et strukturelt underskud i år på 0,9 procent af BNP, som gradvist falder over de kommende år og ender i balance i 2020.

Den betydelige forskel i vurdering af den strukturelle saldo mellem regeringen og vismændene skyldes især, at regeringen er mere forsigtig med hvor meget beskæftigelsen kan stige i de kommende år.

Selvom der er udsigt til strukturelle overskud, ventes den faktiske saldo på de offentlige finanser at udvise et underskud både i år og til næste år, som er større end EU's grænse på 3 procent af BNP.

De relativt store underskud skyldes blandt andet forventning om ekstraordinært lave indtægter fra skatten på pensionsafkast, den såkaldte PAL-skat, i både 2015 og 2016 som følge af stigende renter.

Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen kalder dog de offentlige finanser for »grundlæggende sunde.«

»Vi har dermed en mere positiv vurdering af den underliggende stilling på de offentlige finanser end regeringen har. Det skyldes først og fremmest, at vi har en mere positiv vurdering af den strukturelle beskæftigelse,« siger vismanden.

EU gav i 2010 Danmark en henstilling om at stramme finanspolitikken, fordi EU vurderede, at der var udsigt til underskud langt over tre procent af BNP gennem flere år.

»Nu er der igen udsigt til, at underskuddet kan overskride EU’s grænse, men vi venter ikke, at Danmark vil få en ny henstilling. Det skyldes, at den ventede overskridelse nu er mindre og mere midlertidig, samt at de offentlige finanser i dag er grundlæggende sunde,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.