Så er der foreløbig 16 eurolande

Ved indgangen til 2009 blev et lille centraleuropæisk land på størrelse med Danmark medlem af euroklubben. Dermed er der nu 16 euro-lande, og flere er på vej.

Læs mere
Fold sammen
Euroen triller nu også som betalingsmiddel i det lille centraleuropæiske land Slovakiet, der er på størrelse med Danmark og som har stort set lige så mange indbyggere som os.

Det er ved indgangen til 2009, at den slovakiske koruna har måttet lade livet til fordel for euroen. Slovakiet forlader dermed det valutasamarbejde, som Danmark deltager i, og som kaldes for ERM2. Det sker for at blive det 16. EU-land, der indfører euroen, som herefter bruges af næsten 330 millioner europæiske borgere.

Tilbage i ERM2-samarbejdet er dermed kun Danmark, Estland, Letland og Litauen. Flere af disse lande forbereder sig dog sammen med Polen og Tjekkiet på at komme ind i euroklubben og ventes optaget fra og med 1. januar 2012.

Letland kommer dog formentlig først med fra 2013, og Polen skal i løbet af 2009 bede om at få en fastkurs-aftale med Den Europæiske Centralbank (ECB), der binder den polske zloty til euroen på samme måde, som den danske krone er det, for at leve op til adgangskravene. Det vil formelt ske ved at indtræde i det særlige ERM2-samarbejde, som alle eurolande skal have stået i to år på det smalle bånd, før de kan indføre euroen.

Krise øger interesse
Den globale finanskrise har været med til at øge interessen for at deltage i eurosamarbejdet hos flere østeuropæiske lande, der har måttet se deres nationale valutaer falde voldsomt i værdi. Enkelte lande har ligefrem været nødt til at søge hjælp hos Den Internationale Valutafond (IMF).

Men krisen har presset underskuddet på de offentlige finanser op flere steder, hvorfor en del lande nu har problemer med at leve op til de økonomiske adgangskrav, som blandt andet slår fast, at underskuddet på de offentlige finanser ikke må udgøre mere end tre procent af bruttonationalproduktet (BNP), og at statsgælden ikke må overstige 60 procent af BNP.

Slovakiet har Bratislava som hovedstad og en velstand, der kun er halvt så høj som herhjemme. Men landet har de senere år gennemgået en hastig økonomisk udvikling med tocifrede vækstrater. Den Slovakiske Republik genopstod som selvstændig stat 1. januar 1993 efter den fredelige deling af det tidligere Tjekkoslovakiet. Det slovakiske nationalråd vedtog allerede i september 1992 en selvstændig forfatning. Slovakiet er omgivet af land på alle sider, og grænselandene er Østrig, Ungarn, Ukraine, Polen, og Tjekkiet.