S tilfreds med satspulje

Læs mere
Fold sammen
Det sker efter partierne bag satspuljeforliget tirsdag forhandlede sig til rette om en aftale for fordelingen af ekstra 80 mio. kr.

til arbejdsmarkedsområdet på næste års finanslov. Socialdemokraternes næstformand i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg,

Bjarne Laustsen, er glad for resultatet.- Det er et godt resultat, som Socialdemokraterne kan være tilfredse med. Jeg

har været særligt bekymret for regeringens iver for at overføre satspuljemidler til arbejdsmiljøområdet

for på den måde at lappe på de nedskæringer, som man har foretaget i stor stil ved sidste finanslov. Med aftalen

her har vi nu en garanti for, at der ikke sker yderligere forringelser, forklarer Bjarne Laustsen. Satspuljeaftalen har tre hovedlinjer:

Etableringen af en arbejdsmiljøfond samt større indsats for at skabe bedre plads til henholdsvis handicappede og seniorer.

Her bliver pengene øremærket til projekter, der konkret forbedrer disse gruppers vilkår.