Rullende frist for at aflevere selvangivelse

Hvorfor har selskaber, hvis indkomstår udløber 31. marts, kun tre måneder til at aflevere regnskab, når selskaber,

hvis indkomstsår følger kalenderåret, har seks måneder?


Det spørger ErhvervsBladets læsere

og Dansk Industri om. Læsernes forslag til regelforenkling strømmer ind i en lind strøm. Uigennemsigtige fradragsregler,

nytteløse dobbeltindberetninger, og uforståelige og bureaukratiske energi- og miljøafgifter topper i øjeblikket

på listen over henvendelser.


Men også selskabers frister for aflevering af selvangivelser vækker undren.


En

læser, der ønsker at være anonym, spørger således, hvorfor selskaber, hvis indkomstår udløber

31. marts ikke har seks måneders frist lige som alle andre.


Dansk Industri (DI) har også gjort opmærksom på

problemstillingen i det katalog med forslag til regelforenklinger, som DI har afleveret til regeringen.


- Flere af vores medlemsvirksomheder

har anført, at den korte frist for udformning af selvangivelsen medfører et stort tidspres for virksomhederne, som ofte

kan have svært ved at overholde fristen - også selvom der ikke er tale om ekstraordinære forhold, siger Tine Roed, skattechef

hos DI.Fremadforskudt

Langt de fleste selskaber lader indkomståret følge kalenderåret, men selskaberne

har mulighed for at vælge, såkaldt "fremadforskudt" indkomstår. Det vil sige, at indkomståret i

år løber fra 1. april 2002 til 31. marts 2003.


Problemet er imidlertid, at selskaber med fremadforskudt indkomstår

ifølge skattekontrolloven skal aflevere selvangivelse senest 1. juli, hvilket kun giver tre måneder til afslutte skatteregnskabet.
De øvrige selskaber har seks måneders afleveringsfrist.


DI foreslår, at problemet løses ved,

at man indfører en generel rullende frist for indgivelse af selvangivelser for selskaber med regnskabsafslutning i 1. kvartal.

Det vil ikke koste staten noget, vurderer DI.Helt nyt systemMen så nemt er det ikke, forklarer kontorchef Erik Eriksen

fra Told- og Skattestyrelsen.


- Det er ganske enkelt ikke praktisk muligt med det skatteindbetalingssystem, vi har i dag. Man

kunne i princippet godt gå over til glidende eller rullende indkomstopgørelse for såvel virksomheder som privatpersoner,

men i praksis vil det kræve et helt nyt opkrævningssystem og udvikling af et nyt edb-system, forklarer Erik Eriksen.


-

Rullende indkomstopgørelse vil kræve, at man ændrer på hele den måde, hvorpå vi gør skatten

op, sådan som man gør i visse andre lande, siger Erik Eriksen, som også henviser til at rullende momsopgørelse

er udbredt i andre lande.


Men som det er i dag i Danmark er hele skattesystemet bygget op om, at alle har afleveret selvangivelse,

og ligningen er afsluttet 1. juli, hvor skattesystemerne begynder at køre igen.


Told og Skat har ikke overblik over det

præcise antal virksomheder, der opererer med fremadforskudt indkomstår, men ifølge Erik Eriksen er antallet begrænset.