Rotationsordninger til indvandrere mere reelt

Mens danskerne uddannes skal arbejdsløse indvandrere overtage deres job. På den måde slås to fluer med et

smæk. Indvandrerne bliver integreret og virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de skriger efter.


Det

mener næstformand i CO-industri, Børge Frederiksen, der er formand for SiD''s Industrigruppe er det bedste bud på

at få udlændingene i Danmark ind på arbejdspladserne. Forslaget kommer efter, at Erik Bonnerup, der er formand for

"Tænketanken om integrationsindsatsen i Danmark" har sagt, at det er på tide, at fagforeningerne gør

en indsats for at medvirke til integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet ved at give køb på deres principper

om mindstelønnen. Han foreslår derfor, at der indføres en særlig lav indslusningsløn for indvandrere

og danskere, der har behov for efteruddannelse.


Tænketanken blev nedsat af den tidligere SR-regering, og den kommer på torsdag

med sin endelige rapport.Øget spænding

Men indslusningsløn mener CO-industri slet ikke er løsningen.

For det vil skabe nye spændinger på arbejdspladserne, hvis danske arbejdere risikerer at ryge ud til fordel for lavtlønnede

indvandrere.


- Derfor er der brug for en helt anderledes målrettet indsats, hvor danske arbejdere, sendes på efteruddannelse

på fuld løn, mens indvandrere i uddannelsesperioden går ind og overtager deres job til normal løn. Når

de danske arbejdere så vender tilbage til deres job efter uddannelser sendes indvandrerne på uddannelse, evt. i form af

udvidet danskundervisning, siger Børge Frederiksen, der påpeger, at indvandrerne på den måde får erhvervserfaring

og opkvalificeret deres danskkundskaber. Samtidig sikrer det, at medarbejdere med svage uddannelser på virksomhederne får opkvalificeret

deres uddannelse - både faglærte og ufaglærte.


- Det vil betyde, at der er ikke er danske arbejdere, der føler,

at de bliver smidt ud, fordi der er andre, der skal have pladsen. Det er i virkeligheden det allervigtigste. I modsat fald vil man

opnå det modsatte af integration, nemlig øgede spændinger på arbejdspladserne, fortsætter han.

DI:

Overførsel

Rotationsordningen blev flittigt brugt i midten af 90érne, hvor Danmark havde en stor gruppe af langtidsledige,

der stort set stod uden erhvervserfaring. Det gode ved en sådan en ordning er, at den aftales i virksomheden mellem samarbejdsudvalget

og uddannelsesstederne. Det sikrer, at der bliver samarbejdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om at få indvandrerne

ind.


Økonomisk konsulent i DI Inge Steen Mikkelsen er enig i, at rotationsordninger er en af de kanaler, der kan afprøves

for at få nydanskerne i arbejde.


- Vores medlemsvirksomheder har i andre sammenhænge været glad for, at få medarbejdere

ind på arbejdspladsen via den kanal. For vi kan jo i hvert fald konstatere, at der er nogle nydanskere, der har svært

ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi de ikke er helt så produktive, som mindstelønnen fordrer

til. Derfor bør vi ikke afskære nogle veje for at få dem ind på arbejdsmarkedet - alle alternativer skal

selvfølgelig overvejes, siger Inge Steen Mikkelsen.


DI hæfter sig stadig til Rockwool Fondens-undersøgelser,

der viser, at det ikke kan betale sig for folk på overførsler at arbejde. Derfor ønsker DI, at der for alvor skal

kigges på, hvordan overførselsindkomsterne er strikket sammen.


Formand for CO-industri Max Bæhring mener også,

at integrationen skal ske ved hjælp af særlige løntilskud eller gennem skattesystemet. Bare der ikke pilles ved

mindstelønnen.


Og både beskæftigelsesministeren, DA og LO henviser til, at der i overenskomsterne er de såkaldte

sociale kapitler, som kan bruges til særlige introduktionsforløb på virksomhederne.