Roskildesyge koster 17.000 servicedage

Sygefraværet er så højt i Roskilde Kommune, at borgere og virksomheder kunne få 17.000 dages mere service, hvis sygefraværet i Roskilde var på samme niveau, som de tre kommuner i Region Sjælland, der har mindst fravær.

Læs mere
Fold sammen
I Køge Kommune vil det give knap 14.000 dages ekstra service. Det fremgår af DI Roskilde/Køge Bugts nye faktapjece ”Nøgletal 2009, DI Roskilde/Køge Bugt”.

- Det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne trives og sygefraværet er så lavt som muligt. Det vil give gladere medarbejdere og mere offentlig service, og måske også lavere skat. Derfor håber jeg, at kommunernes ledelse vil sætte fokus på problemet de kommende år, siger formand for DI Roskilde/Køge Bugt, Peter Gjedde.

Sygefraværet i de kommuner i Region Sjælland med lavest fravær er på knap 13 dage årligt. I Roskilde og Køge kommuner er fraværet oppe på 16 dage.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets beregninger koster sygefraværet i de danske kommuner samfundet 37 mia. kroner årligt. I Sverige er sygefraværet nedbragt 20 procent med den målrettede indsats, ”aktiv arbejdsmedicin”.

I Roskilde, Køge og Lejre kommuner ligger kommuneskatten over landsgennemsnittet, samtidig med at Roskilde Kommune også opkræver dækningsafgift.

- En fornuftig beskatning gør det lettere at få medarbejderne til at yde en ekstra indsats på kontoret eller i lagerhallen. Derfor håber jeg, at kommunalbestyrelserne vil lægge en strategi for, hvordan de som minimum får kommuneskatten ned på landsgennemsnittet, siger Peter Gjedde.