Ros til dansk økonomi

- Den danske økonomi har udviklet sig positivt. Arbejdsløsheden er lav, inflationen er igen nede på omkring 2

pct., og der er et komfortabelt overskud på både de offentlige finanser og den eksterne balance, skriver EU-kommissionen

i sin henstilling til ECOFIN-rådet, der skal vedtage en officiel udtalelse om konvergensprogrammet den 5. marts.


Det fremgår

desuden af henstillingen, at Danmark stadig opfylder konvergenskriterierne som indgår i Stabilitets-og vækstpagten. Kommissionen

finder, at Danmarks offentlige budgetsaldo er så pæn, at der næppe bliver problemer i fremtiden med at opfylde konvergenskriteriet

om, at budgetunderskuddet ikke må overstige 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Heller ikke hvis Danmark oplever en normal

konjunkturnedgang.


På mellemlangt sigt ser kommissionen en risiko for, at afmatningen trækker ud. Danmarks offentlige

budgetter er meget konjunkturfølsomme, og alene af den grund kan det blive svært at nå målet om stor offentlige

overskud.


- Behovet for at holde igen på udgifterne, især i amter og kommuner, er endnu større nu, hvor det

er blevet besluttet at indføre et skattestop, da målet om store offentlige overskud ellers kan blive bragt i fare, skriver kommissionen.
længere sigt mener kommissionen, at Danmark står godt rustet til at løse problemerne med den aldrende befolkning,

men prognosen hviler på store fremtidige budgetoverskud, og dem føler kommissionen sig ikke overbevist om, at Danmark

kan opretholde.