Risiko ved stor goodwill

Dansk Aktie Analyse venter nemlig, at flere af selskaberne i den kommende tid vil overveje, om man kan retfærdiggøre

betydelige aktiveringer af goodwill. Det skriver Dansk Aktie Analyse i Investor Briefing for februar.


Dels vil aktiemarkedet

næppe belønne det, dels vil en del af selskaberne have vanskeligt ved inden for de kommende regnskabsperioder at opnå

et acceptabelt indtjeningsniveau på de aktiviteter, der relaterer sig til de aktiverede goodwill-poster, mener Dansk Aktie Analyse.

RB-BørsenStigning i obligationsmassen

Den cirkulerende obligationsmasse steg markant i fjerde kvartal 2001, hvilket

overvejende tilskrives kvartalets store omlægninger af realkreditobligationer, skriver Danmarks Statistik. Den cirkulerende obligationsmasse

steg ca. 187 mia. kr. (9,2 pct.) opgjort til nominel værdi i fjerde kvartal. Den kraftige vækst i forhold til kvartalet

før skyldes en stigning i obligationsbeholdningen hos finansieringsvirksomhed og forretningsservice. Her var stigningen næsten

207 mia. kr. i kvartalet, når der er korrigeret for danske pengeinstitutters repoforretninger med udlandet samt for indestående

i udenlandske depotselskaber. RB-BørsenAktienedtur rammer børnEn børneopsparing investeret i værdipapirer

blev mindre værd sidste år. Nogle forældre er blevet forskrækkede, og en ekspert råder til at droppe aktierne,

hvis man ikke har det godt med tab, skriver Politiken søndag. En gennemgang af afkastet hos en række udbydere af særlige

puljer til børnene viser, at kun yderst konservative obligationsinvesteringer gav et plus. Er der aktier involveret, har opsparingen

i bedste fald holdt sin værdi - men altså uden at vokse ret meget. I værste fald blev den op mod 13 procent mindre.

Det er første gang med tab - de foregående år har de samme puljer givet pæne, positive afkast. RB-Børsen