Rigsrevisionen hudfletter Danmarks Eksportråd

Læs mere
Fold sammen
Danmarks Eksportråd har ikke styr på sine pengestrømme og effekten af eksportrådets arbejde med eksportfremme

er tvivlsom. Sådan lyder to af en række kritikpunkter, som Rigsrevisionen i går fremlagde i en beretning om Danmarks

Eksportråd.- Den måde, Eksportrådet har været forvaltet på indtil videre, er utilfredsstillende.

Man kunne godt ønske, at Eksportrådet havde en højere produktivitet. Man har måske for mange ressourcer,

som bruges for lidt, siger formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen fra SF.Han peger på, at det især er svært

at forstå, at man ikke har gjort mere ud af at beregne, hvad det koster at yde tjenesteydelserne.- Det er f.eks. uforståeligt,

at Danmarks Eksportråd kun tager 675 kr. i timen for den eksportrådgivning, man yder. Det er for billigt. Hvis en virksomhed

virkelig har behov for rådgivning, så er de også parate til at betale for den, mener Peder Larsen.

Forskelsbehandling

Der

er for stor forskel på, hvor meget forskellige virksomheder betaler for eksportrådgivning. Eksportrådet skal tage

sig betalt for dele af sin erhvervsservice, og Rigsrevisionen mener, at rådets fokus på indtjening har skævvredet

indsatsen.Virker eksportfremmeindsatsen? Flere konsulentrapporter har opgjort mereksporten som følge af Danmarks Eksportråds

arbejde til 3,1 mia. kr. i 2001 og 2,6 mia. kr. i 2002, men den måling er langt fra sikker påpeger rigsrevisorerne:-

Det er Rigsrevisionens vurdering, at der er en væsentlig andel af opgaverne, der kun har en mere indirekte, en langsigtet eller

i nogle tilfælde ingen eksportrelevans, lyder den sønderlemmende kritik.Eksportrådet har selv i flere omgange

fået målt sit arbejdes effektivitet af PLS Rambøll Management.- Kritikken er usaglig, og man udtaler sig

om noget, man ikke har forstand på, siger Claus Thomsen, som har stået for målingerne. Effektiviteten er snarere

større end målingerne viser, mener han.- Det eneste, vi har målt på, er de hårde effekter af eksportfremmeindsatsen.

En række andre effekter, som helt sikkert er udsprunget af Danmarks Eksportråds akiviteter, har vi helt sikkert ikke taget

med, siger Claus Thomsen.- Vi har kigget på alle Rigsrevisionens kritikpunkter og tilbagevist dem alle sammen. Derfor

undrer konklusionerne os overordentlig meget, slutter Claus Thomsen.I Håndværksrådet bakker man op om PLS''''

forsvar af effektivitetsmålingerne.- Målingerne hviler på solide grundlag, og vi mener ikke, at der er grund til

at afvise dem på den bombastiske måde, som Rigsrevisionen gør, siger chefkonsulent Bjarne Bonné.Danmarks

Eksportråd, DE, har forbedret sig meget markant de sidste par år. Især i deres indsats for SMV-ere, understreger

han.