Retssikkerheden skal styrkes

Justitsministeren har i al stilfærdighed nedsat en retssikkerhedskommission, som skal komme med forslag til, hvordan borgernes

og virksomhedernes retssikkerhed forbedres. DI mener, at det er hårdt tiltrængt.


Ifølge justitsminister Lene

Espersen (K) bliver kommissionen nedsat for at sikre borgere og virksomheder ordentlig retsgarantier og en fair behandling, når

offentlige myndigheder udøver kontrol og tilsynsvirksomhed.


Dansk Industri (DI), der har fået et sæde i den

18 mand store kommission, har presset på for at få sat særlig fokus på virksomhedernesretssikkerhed.


Ifølge

erhvervsjuridisk chef hos DI, Christopher Arzrouni, er retssikkerheden truet på flere fronter. Et af de største problemer

er, at kontrolmyndighederne ofte har flere kasketter på ad gangen.


- Et af de mest oplagte eksempler er arbejdsmiljøområdet,

hvor samme myndighed rådgiver, kontrollerer og udsteder administrative byrder. Det er meget uheldigt, hvis en myndighed både

er med til at udarbejde de regler, som virksomhederne skal følge, kontrollere om reglerne bliver fulgt og udstede administrative

bøder, siger Christopher Arzrouni.

Klare retningslinjer

Også på miljøområdet er der problemer

for virksomhederne. Her har DI især påpeget problemerne med uensartet miljøtilsyn og sagsbehandling på tværs af

kommune- og amtsgrænser.


DI ønsker også klare retningslinjer for, hvad myndighederne kan og må under

kontrolbesøg på en virksomhed, ligesom der skal være klare og ensartede regler for, hvordan kontrolmyndighederne

offentliggør oplysninger om virksomhederne, herunder udtalelser til pressen efter et kontrolbesøg.


- Hvis en myndighed

udtaler sig om socialsager, så bliver der ballade i dag. Det gør der ikke, hvis en myndighed udtaler sig om en virksomhed,

der er blevet kontrolleret. Men der burde gælde de samme regler, mener Christopher Arzrouni. der ikke frygter, at Retssikkerhedskommissionen bliver

en syltekrukke, fordi kommissionen har fået et stramt kommissorium.


Kommissionen med retschef Jens Møller, Folketingets

Ombudsmand, i spidsen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2002.