Rentekongernes kode har sagt ro på renten

Alle økonomerne er enig om, at Den Europæiske Centralbank, ECB, ved sit møde om et par timer holder renten i ro på 4 procent - det blev sagt i det særlige kodesprog ved det sidste rentemøde. Se koderne her.

Om et par timer holder ECB, Den Europæiske Centralbank, møde om rentens retning i den kommende tid. Stort set alle økonomer er enige om, at renten i dag holdes i ro på fire procent, for det blev sagt i bankens særlige kodesprog ved det sidste rentemøde.

Nu samler interessen sig som altid om de kodede signaler, som centralbankchef Trichet udsender på det efterfølgende pressemøde. Og her er der efterhånden opbygget et sprog for de inviede, som kan afkode, om vi er på tærsklen til en renteforhøjelsen, og om den kommer om en eller to månder.

Her er de tre udtryk om inflationen, som ligger i centralbankens arsenal. De udtrykker i den nævnte rækkefølge en stigende sandsynlighed for, at renten stiger på det efterfølgende rentemøde.

- "monitor closely" - inflationen følges tæt

- "monitor very closely" - inflationen følges meget tæt, og renten stiger om to måneder

-"strong vigilance" - inflationen følges med stærk årvågenhed, og renten stiger om en måned.

"De har været meget grundige med at få opbygget koderne for, når der er to måneder eller en måned til en rentestigning," siger analytiker Anders Svendsen fra Nordea.

Han kalder det lidt fjollet, at centralbankchefen ikke taler i klart sprog, som alle kan forstå.

"Men det er vel for at have en mulighed for at springe fra, fordi de ikke har sagt ligeud, at de hæver renten næste gang. De kan komme ud af det uden at tabe ansigt," siger Anders Svendsen.

Nu er forventningen, at centralbankchefen bruger et af udtrykkene for at følge inflationen tæt, som betyder at den økonomiske situation er uændret siden mødet i juni. Men hvis han siger "monitor very closely", så har han så godt som sagt, at der kommer en rentestigning i september.

Det harmonerer med, at ECB klart har signaleret sin lyst til at hæve renten på mellemlangt sigt. Men det giver Jean-Claude Trichet det praktiske problem, at han så i august skal have fyret udtrykket "strong vigilance" af, som betyder, at renten hæves ved det næste møde. Og mødet i august er kun et telefonmøde, som normalt ikke ledsages af et pressemøde med mere kodesnak.

Men sidste år indkaldte centralbankchefen til et "rigtigt" rentemøde i august for at få fyret sit "strong vigilance" af. Spørgsmålet er, hvad de andre centralbankchefer siger til at få deres ferie forstyrret to år i træk på grund af to små ord.