Rekordoptimisme varsler flaskehalse

Konjunktur. Byggeriets forventninger er på rekordniveau. Ledigheden er lav i byggeriet, og flaskehalsene sætter nye rekorder hvert kvartal.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Der er travlt i de tre hovederhverv. Barometrene står på smukt i juli, og de tre erhverv er klar til at øge beskæftigelsen, skriver Jyske Bank i deres konjunkturbarometer for juli.
Glædelige budskaber, men hvor skal arbejdskraften komme fra? Med en faktisk ledighed på under 110.000 er behovet for at øge arbejdsudbuddet og de lediges kompetencer så stort som nogen sinde. Og meldingerne om mangel på arbejdskraft i barometret har aldrig været højere. Næsten halvdelen melder om mangel på arbejdskraft. Med udsigt til øget erhvervsbyggeri og fortsat stor aktivitet i nybyggeri og boligforbedring er der risiko for, at udgifterne til byggeri løber løbsk. For selv om lønstigningerne endnu er moderate i byggeriet er stigningerne ikke et resultat af øget effektivitet, men af knaphed på ressourcer.

Investeringslysten i fareNetto venter 8 procent af de adspurgte i byggeriet stigende priser ved licitation. Det sker i takt med, at ordrebeholdningen stiger og mangel på arbejdskraft gør det svært at øge produktionen. Det gør det dyrere for erhvervslivet og forbrugerne at få besøg af håndværkeren. Denne ekstraregning mindsker købekraften hos forbrugerne og øger omkostningerne hos virksomhederne. Det kan mindske den investeringslyst, der er vigtig for at fastholde højkonjunkturen i Danmark.

Optimismen intakt i industrienI 12 måneder i træk har industriens barometer været i plus, og for 6. måned i træk forventer industrien at ansætte flere. Det afspejler, at bedre konjunkturer i flere europæiske lande bidrager til fremgang i eksporten af danske varer - og dermed i industrien. Den ene måned efter den anden byder eksporten af industriprodukter på flotte stigninger. Eksporten af industriprodukter vokser i øjeblikket med 11-12 procent på årsbasis. Eksporten af maskiner og instrumenter stiger med 24 procent, og vi skal helt tilbage til 2000 for at finde et lige så positivt billede.