Regnskabsloven bliver slanket

Landets mange tusinde små og mellemstore virksomheder skal have lettere ved at aflægge deres regnskab. Det skal ske ved, at en lang række regnskabsdata fremover kan indsendes digitalt via internet.

Det er det seneste skud på stammen i regeringens kamp for at få bragt virksomhedernes papirdynger ned og gjort deres hverdag enklere. Forslaget vil spare virksomheder for op mod 200 mio. kr. om året, og det blev præsenteret i går, da skatteminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (k) præsenterede regeringens status over kampen for regelforenkling.

Helt konkret betyder regeringens forslag, at regnskabsdata, som skal afleveres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ToldSkat og Danmarks Statistik fremover kan indsendes digitalt.

- Vi vil have endnu mere turbo på regelforenklingen. Det er en investering i fremtiden. Vi ved, at hver gang vi letter virksomhedernes byrder med en mia. kr., så giver det 2,4 mia. kr. mere i vækst. Regnskabsloven er et af skridtene, som vil give en pæn besparelse til virksomheder. Samtidig er der en lettelse af revisionspligten, som vi ser på i den kommende tid, siger Bendt Bendtsen.

Mens Kristian Jensen lægger op til, at ToldSkat og Danmarks Statistik i de kommende måneder skal sætte sig sammen. Målet er at få skåret ind til benet og undgå, at virksomhederne skal indberette de samme oplysninger til de to institutioner.

- Vores mål er i sidste ende, at virksomhederne kun skal indberette et sted. Det har haltet med at få det til at fungere og ToldSkat og Danmarks Statistik er de to spillere, der kræver mest på det område. Derfor må de to organisationer sætte sig sammen og finde ud af, hvordan det kan gøres enklere, siger Kristian Jensen.

Mindre tid

Regeringens seneste katalog over forenklinger indeholder 265 forslag, der allerede er gennemført. Og 100 nye, der er undervejs. Kataloget blev præsenteret på virksomheden MJK Automation a/s i Nærum i det nordlige København. Adm. direktør for MJK Jannicke Schultz-Petersen fremhæver, at det er altafgørende, at regeringen får mindsket den tid, som virksomhederne bruger på at lave indberetninger til det offentlige.

- Vi kan kun håbe på, at regeringen i regelforenklingen fokuserer lige så meget på at spare penge for virksomhederne som for det offentlige. Vi laver 56 indberetninger om året, hvoraf de 44 hører til vores salg. Det tal mEå kunne skæres ned, siger Jannick Schultz-Petersen.

Hun opfordrer desuden regeringen til at sørge for, at de offentlige ansatte bliver mere serviceorienteret.

Blandt organisationerne bliver regeringens arbejde for regelforenkling godt modtaget, men også med en smule kritik, fordi arbejdet ikke får hurtigt nok. Både Dansk Industri og Handel- Tranport og Serviceerhvervene, HTS, opfordrer regeringen til at gå mere målrettet til værks. Cheføkonom i Håndværksrådet Søren Nicolaisen er meget enig. Han fremhæver samtidig, at forslaget om en enklere regnskabslov umiddelbart er til større gavn for revisorerne end virksomhederne.

- Revisorerne får en besparelse, som meget gerne skal sendes videre til kunderne, siger Søren Nicolaisen.