Regneteknik fjerner 15 mia. kr. fra statsbudgettet

KORR. En ny regnemetode fjerner med et snuptag milliarder fra de offentlige finanser i en spritny opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsagen er, at statens skatterestancer bliver udgiftsført efter en mere retvisende beregningsmodel.

Borgere og virksomheders gæld til det offentlige bliver nu opgjort på en ny måde, der skal afspejle, hvor stor en del af den samlede gæld det er realistisk at få i kassen. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

(Artiklen er blevet ændret, efter redaktionen er blevet gjort opmærksom på, at det er nye beregningsmetoder og ikke sammenbruddet i Skats inddrivelsessystem, der ligger til grund for milliardnedskrivningen)

De offentlige regnskaber bliver med et snuptag nedskrevet med 15 mia. kr., med en ny regnemetode, som skal skabe et mere klart og retvisende billede af, hvor stor en portion skattegæld staten realistisk set kan kradse ind hos dårlige betalere. Det fremgår af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Gælden vil fremover blive opgjort efter den såkaldte kursværdi i stedet for gældens nominelle værdi. Statsrevisorerne har ved flere lejligheder fremført kritik af, at staten har opført skatterestancer som et aktiv til nominel værdi, selv om det har stået klart, at det er umuligt at få alle pengene i kassen.

»Statsrevisorerne har længe efterlyst, at gælden til det offentlige bliver opgjort på en mere retvisende måde. Derfor er jeg er meget tilfreds med, at det nu sker. Det betyder også, at vi nu har et bedre billede af de udfordringer, vi står over for, når der skal udvikles et nyt inddrivelsessystem. Eller sagt på en anden måde: Hvor meget gæld kan danskerne forvente, at et effektivt inddrivelsessystem vil være i stand til at inddrive? Det får vi et bedre kendskab til nu«, siger skatteminister Karsten Lauritzen i en kommentar til den nye opgørelsesmetode.

Helt konkret betyder indførelsen af princippet om at opgøre skatterestancer til kursværdi, at gælden til det offentlige nedskrives i nationalregnskabet med 15 mia. kr. i perioden 2013-2015, det vil sige med fem mia. kr. pr. år.