Regn med milliarder

De danske kommuner står over for en milliardregning, når de fra 2015 skal rense overfladevand fra byerne, inden det ledes ud i havet , søer eller åer.

Mens mange husejere søndag var travlt beskæftiget med at opgøre de skader, som weekendens store regnmængder havde forvoldt på gulvtæpper og møbler, så må de danske kommuner forberede sig på milliard-investeringer for at håndtere fremtidens voldsomme regnskyl, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Fra 2015 skal overfladevand fra byerne ifølge EUs vandrammedirektiv renses inden udledning i havet, søer eller åer, og det kan ifølge beregninger foretaget på Aalborg Universitets institut for kemi, miljø og bioteknologi komme til at koste de danske kommuner mellem 1 og 10 mia. kr.

For regnvand er ikke en himmelsk ren vare, i hvert fald ikke i storbyerne, hvor nedbøren efter at have passeret hustage, nedløbsrør og asfalt kan være forurenet med diesel, benzin, olie, asbest og tungmetaller som cadmium, kobber og zink.

»Der vil blive tale om en næsten uoverskuelig investering i kloakker og rensningsanlæg, så måske skulle man i stedet skynde sig at tænke regnvandsafledning ind i byplanlægningen og for eksempel genopfinde den gammeldags faskine, hvor vandet simpelthen langsomt siver ned i et hul fyld med et porøst materiale,« siger lektor Peter Steen Mikkelsen, der beskæftiger sig med spildevand på Danmarks Tekniske Højskole.

Klimaberegninger forudser op til 40 pct. mere regn i de kommende årtier, så ifølge Peter Steen Mikkelsen er det på tide at overveje, om regnvand overhovedet hører hjemme i kloakkerne; og om der ikke

skal slås hul i noget af asfalten og betonen.

Men allerede nu udgør regnen en voksende post på kommunernes anlægsbudgetter. Mange steder i landet bygges der i øjeblikket store vandbassiner til at opsamle de voldsomme regnmængder, som klimaforskerne forudser bliver en del af fremtidens danske hverdag.

Problemet er, at de tropiske regnskyl får byernes kloakker til at løbe over, så en blanding af regnvand og spildevand løber urenset ud i vandløb eller havet; andre steder resulterer regnen i oversvømmede kældre og lugtgener.

Kilde: Jyllands-Posten