Regeringens hovedstadsudspil begejstrer erhvervslivet

Hos Dansk Industri og Dansk Erhverv har man kun en enkelt finger at sætte på regeringens initiativ i forhold til at udarbejde en decideret hovedstadspolitik.

København. Udsigt fra Bohrs Tårn på Vesterbro. Et nyt udspil fra regeringen møntet på at styrke hovedstadsområdet vækker begejstring i erhvervslivet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Initiativet skulle være kommet før. Det er nogenlunde det eneste kritikpunkt fra erhvervslivet i forhold til dagens udspil fra regeringen om at nedsætte en hovedstadskommission, der skal styrke regionen på en række områder.

»Vi havde faktisk gerne set udspillet her komme tidligere, men vi er glade for, at det kommer,« siger Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv, og tilføjer:

»Københavns betydning for hele Danmark er væsentlig. Vi ved, at København er i skarp konkurrence med andre storbyer i Nordeuropa, så der er virkelig brug for, at man sætter sig ned og tænker langsigtet i forhold til at fremme byens styrker og position i den konkurrence.«

Insfrastruktur og miljø højt på agendaen

Hos Dansk Industri fremhæver vicedirektør Kent Damsgaard ligeledes, at man tidligere har opfordret til, at man lavede en vækststrategi for hele hovedstadsområdet.

»Erhvervslivet i hovedstaden har efterlyst mange af de elementer, der er nævnt i udspillet. Det handler først og fremmest om, at vi får styrket det fælles arbejdsmarked i regionen, så det bliver endnu mere sammenhængende. Arbejdsstyrken skal være endnu mere fleksibel og mobil,« siger han.

Både Dansk Industri og Dansk Erhverv bakker op om regeringens fokus på at forbedre infrastrukturen i hovedstadsområdet, så det eksempelvis bliver lettere at komme på tværs af København, ligesom en understregning af byens grønne profil også er væsentlig.

»Udviklingen og væksten skal gå hånd i hånd med, at hovedstadsområdet skal være et godt sted at bo og leve i. Det er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft. Her er det også vigtigt med en stærk klima- og miljøprofil,« siger Kent Damsgaard.

Fra en af de største arbejdspladser i regionen, lyder der også opbakning til regeringens udspil. Topchef Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne hæfter sig ikke overraskende ved, at der i den politiske udmelding er et »fokus på infrastruktur«.

»Vi udbygger lufthavnen markant i disse år og ser os som en central og integreret del af infrastrukturen. Der er stort potentiale for vækst og flere job i hele Danmark ved at styrke hovedstaden. Og her er det vigtigt, at staten også spiller med. Derfor er det en rigtig god nyhed, at regeringen sætter sig i spidsen,« siger han.

Væk fra nulsum

Med udspillet forsøger regeringen med erhvervsminister Brian Mikkelsens egne ord at bevæge sig væk fra »hovedstadsbashing« og væk fra den diskussion, der har fyldt en del, efter at man valgte at påbegynde udflytningen af de statslige arbejdspladser. En debat om et tiltag, som Kent Damsgaard kalder »et nulsumsspil«.

»Nogle vinder 50 arbejdspladser, andre taber dem. Det er kun en fordeling af arbejdspladser. Vi kan rigtig godt lide dette initiativ, fordi det handler om at skabe private arbejdspladser. Det vinder hele landet ved, fordi det spreder sig som ringe i vandet. Når det går godt for en virksomhed i hovedstaden, så er der underleverandører på Sjælland, Fyn og i Jylland, der også oplever fremgang,« siger han.

Niels Milling fra Dansk Erhverv understreger desuden, at et stærkt erhvervsliv i København er nødvendigt, hvis Danmark skal kunne matche den internationale konkurrencesituation. Især i takt med, at en vis tysk storby på sin vis rykker tættere på.

»Det er vigtigt for Danmark, at København står stærkt. Det får hele Danmark gavn af. Der er desuden ved at blive etableret en relation mellem hovedstaden og Hamborg, som blot vil blive tættere, når Femern Bælt-forbindelsen kommer. Der er det vigtigt, at København er så stærk som overhovedet muligt for at kunne matche den økonomiske stormagt, som Hamborg er. Så det bliver et ligeværdigt samspil.«