Regeringens dilemmaer og muligheder

Regeringen vil søsætte en ny jobpakke, som skal forbedre konkurrenceevnen og skabe flere private job. Men det er nemmere sagt end gjort, for reelt er Danmark fanget i en økonomisk fælde, som bliver uhyre svær at slippe ud af de næste mange år.

Foto: Henning Bagger. Den danske vækst skal gerne op på de glødende nagler, så det kan gavne den vigende beskæftigelse. Men der er mange udfordringer for både regeringen og erhvervslivet, inden vi kommer så langt.
Læs mere
Fold sammen

Se bare her:

1.

.Væksten i de 17 eurolande, som aftager 40 procent af dansk eksport, er svag. I 2012 var der et direkte fald i velstanden, og i år er der i bedste fald kun udsigt til en beskeden fremgang. Det gør tiderne vanskelige for dansk eksport, nærmest uanset hvor god konkurrenceevnen er.

2.

Væksten herhjemme er også i bund. Det skyldes ikke mangel på penge, for både erhvervsliv og private har de senere år sparet stort op. Men frygten for højere ledighed, nye skatter og afgifter, nye prisfald på boliger og andre dårligdomme får mange til at holde igen. Det er ikke noget, statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) nemt kan ændre på, fordi der allerede er skabt stor usikkerhed om den økonomiske politik ved gentagne løftebrud og de senere års politisk zikzak-kurs, hvor afgifter først er sat op, så sat ned.

3.

Konkurrenceevnen er især blevet dårligere de senere år, fordi danske lønninger er steget mere end udlandets. Men det kan regeringen ikke uden videre rette op på, eftersom lønnen aftales mellem arbejdsmarkedets partner. Det vil også tage mange år, at forbedre konkurrenceevnen. Det kræver, at danske lønstigninger i måske fem til ti år frem holdes under udlandets lønstigninger.

4.

Endelig er regeringens økonomiske politik slået fejl. Den stort anlagte kickstart, som skulle sætte gang i hjulene herhjemme og kaste masser af job af sig, har ikke fået den ønskede effekt. Hverken det offentlige forbrug, de offentlige investeringer eller erhvervslivets investeringer er steget som ventet. De 28 milliarder, der er udbetalt fra efterlønnen, har indtil videre heller ikke sat tydelige spor i det private forbrug. Den skattereform, som trådte i kraft fra nytår, ligner også mest af alt en fuser, fordi folk slet ikke får de lettelser i skatten, som var ventet. For de fleste spises hele skattelettelsen op af eksempelvis højere udgifter til varme og el samt en højere grundskyld.

5.

Regeringens største mulighed er, at international økonomi overrasker i positiv retning, og der kommer mere medvind udefra. Det er noget, regeringen kan håbe på men ikke løse med en jobpakke, som med stor sandsynlighed også bliver en samling af småting, der i den store sammenhæng næppe ændrer fundamentalt på hverken arbejdsløshed eller erhvervsvilkår herhjemme.

6.

En mulighed er også, at stemningen herhjemme skifter til det bedre, og der pludselig kommer fuld fart på det private forbrug. Det kan i teorien godt ske, men det er svært at se, hvad der på kort tid kan vende stemningen til det meget bedre.

7.

Mulighed er der selvsagt også for at lave mere markante lettelser i skatter og afgifter, som for alvor batter noget. Men det er næppe noget, der kan gennemføres på kort sigt. Der er dog mulighed for at fremrykke de aftalte lettelser i skatten, som kommer over de kommende år med den aktuelle skattereform. Det er frem til 2022, at et højere jobfradrag og en højere grænse for, hvornår der skal betales topskat, skal fases ind. Alle de ting kunne fremrykkes til eksempelvis 2014.