Regeringen vil stække Skats adgang til virksomheders følsomme oplysninger

Skat er i mange år blevet kritiseret for at anvende »bøllemetoder« og for at overtræde sine beføjelser. Nu vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) tage livtag med Skats muligheder for at kontrollere danske virksomheder.

Mens forhandlingerne om et regeringsgrundlag mellem Venstre, ?Liberal Alliance og de Konservative er gået ?ind i den afgørende fase, fremlægger Venstre-regeringens skatteminister, Karsten Lauritzen, sit forslag ?om at begrænse Skats muligheder for at se virksomhedernes specifikke data. Arkivfoto: Ólafur Steinar Gestsson Fold sammen
Læs mere

Regeringen med skatteminister Karsten Lauritzen (V) i spidsen vil gøre livet mindre kompliceret for danske virksomheder.

Med et nyt lovforslag, som nu sendes i høring, vil regeringen nemlig begrænse Skats mulighed for at få data og oplysninger fra virksomheder, uden at der er en konkret mistanke.

Dermed vil Skat skulle forklare, hvorfor det er nødvendigt at få adgang til specifikke data fra eksempelvis regnskaber – i stedet for som i dag at kunne kræve adgang på et mere løst fundament.

»Mange af beføjelserne i den nuværende skattekontrollov er gammeldags og stammer fra 1946, hvor man naturligvis ikke havde samme fokus på borgere og virksomheders retssikkerhed som i dag. Derfor er der behov for, at loven opdateres. Det betyder, at Skat fremover vil få sværere ved at indhente oplysninger, og at de samtidig ikke vil have mulighed for en række ting, som Skat teoretisk kan få lov til i dag,« siger Karsten Lauritzen i et interview med Berlingske.

En af de ting, som regeringen vil sætte en stopper for, er Skats mulighed for at få adgang til teleoplysninger.

Beføjelsen tillader i dag Skat at få udleveret konkrete borgeres telefonoplysninger fra teleselskaberne med henblik på at finde ud af, om borgere og virksomheder er skattepligtige i eksempelvis Danmark, Storbritannien eller Qatar.

»Skat skal føre effektiv kontrol, men man skal ikke gøre det ved at få meget personfølsomme oplysninger, som for eksempel hvor folk har befundet sig henne med deres mobiltelefon. Det er en af de ting, hvor den teoretiske mulighed, der er i lovgivningen i dag, bliver fjernet med den nye lov,« siger Karsten Lauritzen.

Det nye lovforslag, der fylder 229 sider, er startskuddet til den tredje og sidste af regeringens retssikkerhedspakker. Når høringen er afsluttet, bliver lovforslaget tilpasset, og derfra starter de politiske forhandlinger om Retssikkerhedspakke III.

Plads til »væsentlige forbedringer«

Interesseorganisationen Dansk Erhverv hilser forslaget om en mere enkel lovgivning vel­kommen.

Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef, forklarer, at der har været flere situationer, hvor virksomheder har følt sig trynet af Skat i skattespørgsmål – situationer hvor virksomhederne ellers har handlet i god tro.

»Vi har flere konkrete eksempler, især inden for punktafgiftsområdet, hvor Skat har sagt til ordentlige virksomheder, at de skal beskattes anderledes med tre års tilbagevirkende kraft, selv om der har været betydelig uklarhed om skattereglerne,« siger Jacob Ravn.

»Virksomheden må bære byrden af ekstra afgifter i disse sager, da varerne er solgt for lang tid siden, så man kan ikke rigtig gå til forbrugerne for at få dækning for de manglende afgifter,« lyder det fra Dansk Erhvervs skattepolitiske chef.

Også formanden for FSR-Danske Revisorers skatteudvalg, Bjarne Gimsing, fremhæver, at der er plads til »væsentlige forbedringer«.

»Vi håber, at den nye lov bliver mere præcis med hensyn til skattemyndigheders beføjelser og skatteydernes pligter,« siger Bjarne Gimsing.

Rigsrevisionen konkluderede allerede i december sidste år, at Skats kontrol over for de små og mellemstore virksomheder ikke var tilfredsstillende. Samtidig har en af Skats egne undersøgelser vist, at der var fejl i skatten hos over halvdelen af virksomhederne i 2012, mens hver tiende virksomhed ifølge undersøgelsen snyder bevidst. Direkte adspurgt, om det derfor ikke giver bedre mening at intensivere kontrollen af virksomhederne, svarer ministeren:

»Det gør det naturligvis i nogle tilfælde. I ni ud af ti tilfælde er det ikke bevidst snyd, men fordi virksomhederne har misforstået lovgivningen. Derfor skal man ikke kun sætte ind med kontrol. Man skal også forenkle lovgivningen og forsøge at skubbe virksomhederne i retning af den rette skattebetaling. Men der skal selvfølgelig også på nogle områder udføres mere kontrol,« siger Karsten Lauritzen med henvisning til bl.a. momsområdet.

Lauritzen eller ej

Præsentationen af Venstre-regeringens lovforslag falder i øjeblikket sammen med forhandlingerne på Marienborg om en ny regeringsdannelse. Men skatteministeren frygter ikke, at forslaget går i vasken, hvis han ryger som minister.

»Jeg tror, at der vil være bred politisk opbakning til at gennemføre den her lov, uanset om skatteministeren så i næste uge hedder Lauritzen eller noget helt andet,« siger Karsten Lauritzen.

Det har ikke været muligt at få kommentarer fra Dansk Folkeparti, de Konservative eller Liberal Alliance til regeringens lovforslag.