Regeringen vil spare 6,6 mia. kr. på finansloven

Regeringens finanslovsudspil rummer besparelser for i alt 6,6 mia. kr., erfarer Berlingske. Pengene skal bl.a. bruges på at løfte sundhedsområdet og de socialt udsatte. Der skæres i bl.a. udviklingsbistand, forskning og beskæftigelsesindsatsen.

ARKIVFOTO 2005 fra Frederiksberg Hospital- - se RB 27/9 2015 17.58. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Der lægges op til besparelser for i alt 6,6 milliarder kroner, når regeringen i morgen fremlægger sit forslag til en finanslov for næste år. Det erfarer Berlingske.

Regeringen vil blandt andet skære udviklingsbistanden med 2,3 milliarder kroner allerede næste år, ligesom den vil skære 1,4 milliarder kroner fra bevillingerne til forskning. Derudover beskæres den aktive beskæftigelsesindsats med 0,5 milliarder kroner, ligesom regeringen vil hente 110 millioner kroner på en såkaldt inflationsregulering af boligydelsen, som er boligstøtte til folkepensionister.

Regeringen vil også gennemføre såkaldte budgetforbedringer for i alt 300 millioner kroner på uddannelses-, miljø- og klimaområdet, ligesom den lægger op til at afskaffe statstilskud for i alt 200 millioner kroner til Øresundsforbindelsen og Storebæltsbroen.

Også DSB må bidrage til regeringens finanslov ved at sige farvel til 300 millioner kroner i statstilskud, ligesom regeringen vil rydde op i en række statslige puljer for i alt 200 millioner kroner.

Til sidst bidrager det udskældte omprioriteringsbidrag, også kaldet grønthøsteren, samlet set med 1,1 milliarder kroner næste år. Pengene kommer fra kommuner, regioner og det statslige område, skriver Berlingske.

I alt bidrager de mange forslag til besparelser som sagt med 6,6 milliarder kroner, som kan bruges til nye initiativer. Og regeringen sætter allerede nu adresse på, hvordan den mener, at store dele af beløbet skal bruges.

Regeringen lægger således op til i alt at løfte sundhedsområdet med 2,4 milliarder kroner, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lovede i valgkampen.

Blandt andet vil regeringen bruge 500 millioner kroner på at styrket indsats overfor demente og ældre, medicinske patienter, ligesom at regeringen vil bruge 450 millioner kroner på at styrke de såkaldte patientrettigheder.

De danske patienter skal blandt andet påny have ret til at blive behandlet andetsteds, hvis der er en ventetid på behandling på mere end 30 dage på de offentlige sygehuse. Som noget nyt skal patienterne også have ret til udredning på et privathospital, hvis ventetiden er på mere end 30 dage på det offentlige sygehus.

Også de socialt udsatte kan se frem til øget hjælp. Regeringen vil således lægge op til at bruge i alt 1,9 milliarder kroner i perioden 2016-2019 på de mest udsatte og folk på overførselsindkomster. Pengene skal findes ved udmøntningen af de såkaldte satspuljemidler.

En anden satsning for regeringen bliver en pakke, der skal sikre udenfor landets store byer. Dette skal ske ved at bruge 150 millioner kroner om året fra 2016-2019 på at »understøtte« erhverv uden for de større byer og i landdistrikterne.

Regeringen vil også bruge 800 millioner kroner på at videreføre det såkaldte håndværkerfradrag til næste år.

Til sidst vil regeringen, som omtalt af Berlingske, indføre en masse initiativer for at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv. Eksempelvis skal den såkaldte NOx-afgift afskaffes fra 1. juli næste år, ligesom at rammerne for generationsskifte af virksomhederne skal forbedres.

I finanslovsudspillet afsætter regeringen 1,7 milliarder kroner til en såkaldt »forhandlingsreserve«, som de partier, der vil være med i en finanslovsaftale, kan komme med ønsker til.

Her har Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti eksempelvis begge lægt op til at fastfryse den stærkt stigende grundskyld, som udgør en stor udgiftspost for mange boligejere i blandt andet hovedstadsområdet.