Regeringen vil skabe vækst i hele landet med 100 initiativer

Under overskriften »Vækst og udvikling i hele Danmark« vil regeringen poste ni milliarder kroner i 100 vækstinitiativer, der skal sikre udvikling i alle landets afkroge.

Foto: Simon Læssøe. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har mandag præsenteret en vækstplan, der indeholder i alt 100 initiativer, som skal sikre, at landet ikke bliver delt op i to områder: Et under udvikling og et under afvikling.
Læs mere
Fold sammen

Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet, en liberalisering af planloven og udflytning af statslige arbejdspladser.

Det er blot tre af de fem overordnede områder, hvor regeringen vil sætte ind for at skabe vækst i hele landet.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har mandag præsenteret en vækstplan, der indeholder i alt 100 initiativer, som skal sikre, at landet ikke bliver delt op i to områder: Et under udvikling og et under afvikling.

»Der er behov for et gearskifte. Vi kan og skal skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor er vi nu klar med en samlet strategi, der skal være med til at fastholde et sammenhængende Danmark,« siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet vil de konkrete tiltag give et varigt løft i BNP på 2,5 milliarder kroner, og initiativerne kommer i alt til at koste omkring ni milliarder kroner i perioden 2015-2019.

Planen indeholder blandt andet en liberalisering af planloven, der skal gøre det nemmere at bygge ved kysterne. Derudover vil regeringen tillade 15 nye forsøgsprojekter ved kysterne, som får dispensation fra naturbeskyttelsesloven, der foreskriver, at der skal være en afstand på 300 meter fra nærmeste byggeri ned til vandkanten.

»På mine ture rundt i landet har jeg set mange eksempler på, at planlovgivningen står i vejen for gode projekter. Kommunerne skal derfor have større frihed til at skabe udvikling, og derfor får de nu blandt meget andet bedre mulighed for at styrke erhvervsudviklingen i det åbne land og turismen langs kysterne,« siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen vil også med en forsøgsordning give 17-årige lov til at få kørekort, så længe der er en voksen med i bilen det første år. Samtidig skal det være billigere at køre over Storebælt, mens prisen for at komme ud til de danske små-øer med færgerne skal sænkes.

Det overordnede mål er, at også de tyndtbefolkede yderområder i Danmark kommer til at opleve vækst.

»Vi har en skæv jobvækst. En jobvækst, der er koncentreret omkring Østjylland, dele af Midtjylland og selvfølgelig hovedstadsområdet. Vi vil gerne blive bedre til at sikre en jobvækst, der også kommer andre dele af Danmark til gavn,« siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen bebuder desuden en fødevare- og landbrugspakke til 300 millioner kroner, der skal give landbruget et løft.

TV: Regeringen præsenterer nyt vækstudspil