Regeringen vil genindføre moms i kantiner

Regeringen vil genindføre fuld moms på virksomhedernes kantinedrift. Det vil give erhvervslivet en årlig regning på 200 mio. kr., som medarbejderne risikerer at skulle betale.

Ekstra moms på din kantinemad. Det kan blive parolen fremover, hvis det står til skatteminister Kristian Jensen (V). Et nyt EU-direktiv åbner for, at regeringen kan genindføre kantinemomsen, og det har regeringen tænkt sig at gøre.

Det fremgår af et lovforslag som Kristian Jensen netop har sendt i høring. Regeringen er derved på vej til at genindføre den praksis med kantinemoms, som blev erklæret ulovlig ved en afgørelse i Landsskatteretten tilbage i december 1999.

Og regeringens forslag kommer til at betyde en ekstra regning på virksomhedernes kantinedrift på omkring 200 mio. kr. om året. Den regning skal enten medarbejderne eller virksomhederne betale. Som reglerne ser ud i dag, kan virksomhederne give tilskud til medarbejdernes kantinemad og efterfølgende kun betale moms af den reducerede pris. Med regeringens forslag vil virksomhederne fremover skulle betale moms af en markedspris på kantinemaden.

- Hvis forslaget går igennem, vil virksomhederne få større omkostninger til deres kantinedrift. Alternativt skal de få deres medarbejdere til at betale for den højere moms. Hertil kommer, at forslaget vil give virksomhederne en betydelig ekstra administrativ byrde, siger partner og momschef i KPMG Benny Hjortkær Hansen.

- Virksomhederne skal til at konstruere en markedspris for medarbejdernes kantinemad. Den pris vil være grundlaget for momsbetalingen. Af hensyn til retssikkerheden for virksomhederne må man håbe, at Skatteministeriet laver nogle generelle satser for priserne på kantinemanden. Ellers kommer virksomhederne til at stå med risikoen for at få deres konstruerede priser underkendt, siger Benny Hjortkær Hansen.

Vidtrækkende konsekvenserNår kantinemomsen tidligere blev afvist af Landsskatteretten, var det fordi, der ikke var nogen lovhjemmel, som gjorde det muligt at opkræve moms af en fiktiv markedspris på kantinemaden.

Afgørelsen i Landsskatteretten medførte cirka 10.000 sager om tilbagebetaling af ulovligt opkrævet moms, og det kostede statskassen 2,3 mia. kr. Sådan kommer det ikke til at gå denne gang på grund af det nye EU-direktiv, påpeger Benny Hjortkær Hansen.

Direktivet udstikker rammerne for, hvordan EU-landene kan opkræve moms af ydelser solgt mellem nærtforbundne parter. Men direktivet forpligter ikke landene til, at momsen skal betales af markedsprisen.

Hos både Dansk Industri (DI) og arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen HTS tager man skarpt afstand fra regeringens forslag. - Det er på kanten af skattestoppet at sende en regning på 200 mio. kr. om året i hovedet på virksomhederne. Der er ikke tale om noget hul i momsloven, der skal lukkes. Virksomhederne tjener jo ikke penge på kantinedriften. Der er rent faktisk tale om en udgift, siger chefkonsulent i HTS Henrik Friis.

Han mener, at forslaget kan få langt mere vidtrækkende konsekvenser end regeringen lægger op til. - Det vil forringe virksomhedernes muligheder for at gøre noget for deres medarbejdere. I yderste konsekvens kan det være, at der skal betales moms af en fiktiv markedspris på alle personalegoder. Det kan også dreje sig om firmafester og udlejning af sommerhuse, siger Henrik Friis.

Chefkonsulent i DI Kristian Koktvedgaard er helt enig. - I en situation med mangel på arbejdskraft gør virksomhederne hvad de kan for holde på deres medarbejdere og lette deres hverdag. I den sammenhæng er en billig kantine et vigtigt element, og det ser vi ingen grund til, at det bliver straffet, siger Kristian Koktvedgaard.