Regeringen: Universiteter er parate til at tjene penge

Kan universiteterne finde ud af at tjene penge på deres forskning? ErhvervsBladet har rettet fokus mod dette spørgsmål

i en række artikler i løbet af den forgangne uge, fordi regeringen med et nyt lovforslag lægger op til, at universiteterne

skal kunne danne og eje aktieselskaber, som kommercialiserer forskningen. Men universiteternes rolle er traditionelt forskning og

undervisning, og flere har over for ErhvervsBladet udtrykt alvorlig tvivl om universiteternes sans for forretning.Videnskabsminister

Helge Sander mener imidlertid, at universiteterne i dag er gearede til at løfte opgaverne i den nye lov om teknologioverførsel

ved offentlige forskningsinstitutioner. De skal bare ikke gøre det alene, siger han:- Pointen med regeringens nye lovforslag

om teknologi-overførsel er, at institutionerne fremover kan overlade til professionelle selskaber at tage sig af opgaverne

med teknologi-overførsel. De nye selskaber får egen direktion, egen bestyrelse og egne medarbejdere. Og de skal fungere

helt på markedsvilkår.

Svær opgave

Videnskabsministeren understreger, at teknologioverførsel er

en vanskelig opgave. Men foreløbig tyder intet på, at opgaven er for svær:- Siden forskerpatentloven i 1999

er institutionerne kommet godt i gang med at patentere egne opfindelser. Men man mangler fortsat en effektiv organisation, der kan

hjælpe bl.a. med salgsarbejdet og med at servicere forskere og industrielle kunder. Her vil regeringens lovforslag række

en hjælpende hånd, siger Helge Sander.Forskerpatentloven fra 1999 betyder, at universiteterne har førsteret

til forskernes opfindelser. Til gengæld bærer institutionerne så byrden med patentering. Regeringens nye lovforslag

om teknologioverførsel ligger i naturlig forlængelse af forskerpatentloven fra 1999. Ud over kerneopgaverne med forskning

og undervisning understreger den nye universitetslov universiteternes opgave med at udveksle viden med det omgivende samfund.Når

universitetsforskere skal drive forretning og tjene penge til universiteterne, kan de ikke samtidig varetage deres almindelige arbejde med

undervisning og forskning. Resultatet bliver derfor ifølge flere kilder, ErhvervsBladet har talt med, en hjerneflugt, hvor

de dygtigste forskere forlader universiteterne. Men videnskabsminister Helge Sander frygter ikke den udvikling:- Der er al mulig

grund til at klappe i hænderne over de forskere, der forsøger sig med egen virksomhed. Vi har brug for den slags iværksættere for

at sikre fødekæden af nye højteknologiske virksomheder til dansk erhvervsliv. Min bekymring er snarere, at der

ikke er flere, der tager springet. Derfor har vi i regeringen lagt vægt på at dreje innovationsmiljøerne, så

de kommer tættere på universiteterne og får en mere højteknologisk profil.- I det hele taget tror jeg

ikke, at vi skal overdramatisere problemet med brain drain fra dansk forskning. Det er positivt, hvis vi får mere mobilitet

mellem den offentlige forskning og erhvervslivet og mellem forskningen i Danmark og udlandet.Helge Sander erkender dog, at dygtige

forskere ikke altid er fødte forretningsfolk.- Derfor kan det ofte være lige så godt at overlade næste

skridt til professionelle forretningsfolk eller virksomheder udefra. Set med samfundsøkonomiske øjne er salg af patenter

og licenser til den eksisterende industri lige så vigtigt som etablering af nye virksomheder, slutter videnskabsministeren af.