Regeringen spiller hasard med økonomien

Væksten i den offentlige sektor bliver endnu højere end hidtil forventet, viser nye redegørelser fra regeringen. Økonomer vurderer, at regeringen spiller hasard med stabiliteten i dansk økonomi.

Regeringen præsenterede i dag sit hidtil dyreste finanslovforslag siden den kom til magten i 2001. Med nye initiativer for 10,8 mia. kr. på programmet i 2008, er der således lagt op til et betydeligt løft i de offentlige udgifter.

Væksten i den offentlige sektor tager til, lyder det fra regeringen, der opjusterer forventningerne i den Økonomiske Redegørelse, der netop er offentliggjort sammen med regeringens forslag til Finanslov for 2008.

Her fremgår det, at væksten i det offentlige forbrug nu ventes at nå op på 1,8 procent i 2007 - tilbage i maj var det forventet, at væksten i det offentlige forbrug ville blive 1,3 procent.

Til næste år ventes en vækst i det offentlige forbrug på 1,7 procent mod en forventning på 1,1 procent tilbage i maj.

"Det er en meget høj offentlig forbrugsvækst på et tidspunkt, hvor der er mangel på arbejdskraft efter en periode hvor dansk økonomi har kørt for fuldt tryk, og vi kan ikke andet end fortsætte med at advare om risikoen for stigende konkurrence om arbejdskraften, med risiko for kraftigere lønstigninger til følge," siger cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken.

Samme melding kommer fra Nordea, hvor cheføkonom Anders Matzen advarer regeringen mod at spille hasard med stabiliteten i den danske økonomi med særlig henvisning til væksten i de offentlige udgifter. "Efter vores vurdering vil det have en klart ekspansiv effekt på dansk økonomi, der isoleret set vil bidrage til at løfte BNP væksten med ca. 0,4 procent-point i 2007 og 2008."

Anders Matzen vurderer, at øget vækst i det offentlige forbrug de næste år vil betyde behov for 5000 stillinger i resten af 2007 og op mod 10.000 stillinger i 2008 - det skal ses samtidig med, at der i forvejen er 58.000 ubesatte stillinger i Danmark lige nu, pointerer han.

Regeringen puster til inflationen

Hos Danske Bank er det netop også det indenlandske kapacitetspres – altså mangel på arbejdskraft – der får cheføkonom Steen Bocian til at advare om, at lønningerne og dermed inflationen får et yderligere skub opad med regeringens økonomiske plan:

Regeringen forventer en lønvækst på 4,6 procent i år stigende til 4,7 procent i 2008. Det trækker inflationen kraftigt i vejret, som ifølge regeringen havner helt oppe i 2,5 procent i 2008 - i så fald den højeste inflationsrate siden år 2000.

”I vores seneste prognose fra august venter vi at inflationen holder sig på 2 procent i 2008,” siger Steen Bocian og peger på, at regeringens prognose tegner et økonomisk scenarium, der er noget tættere på en overophedning af dansk økonomi end hvad Danske bank har indarbejdet i de seneste prognose.

"Det kan derfor undre, at der i regeringens finanslov lægges op til en ganske ekspansiv finanspolitik. Det synes ikke at være hensigtsmæssigt, når økonomien bevæger sig på kanten af en klassisk overophedning af arbejdsmarkedet," siger cheføkonomen.

Konkurrenceevnen er i fare

Samme melding kommer fra Anders Matzen fra Nordea, der advarer om, at den lave ledighed risikerer at medføre en overophedning af dansk økonomi, hvor lønstigningerne når op på et niveau, der for alvor skader konkurrenceevnen for danske eksportvirksomheder.

"Historiske og internationale erfaringer viser, at når først konkurrenceevnen har taget alvorlig skade vil det tage mange år med lav vækst og voksende arbejdsløshed at vende tilbage til udgangspunktet," siger han.

Regeringen venter, at Danmarks økonomiske vækst vil aftage til 1,3 pct. i 2008. Dermed opjusterer regeringen vækstskønnet for næste år med 0,1 procent-point i forhold til prognosen fra maj

Stadig stort overskud på offentlige finanser

Af oversigterne fra regeringen fremgår det, at overskuddet på de offentlige finanser fortsat vil ligge på meget høje niveauer, selv om overskuddet på DAU-saldoen for 2007 er nedjusteret med 7,5 mia. kr. til 74,8 mia. kr.

For 2008 ventes et overskud på 61,3 mia. kr.