Regeringen søger EU om ti mia. kr. til broen over Femer Bælt

Bropenge. Den danske og den tyske regering har sat sig sammen for at skrive en fælles EU-ansøgning om medfinansiering på op til 30 procent af udgifterne til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

I forbindelse med at den danske og den tyske regering har indgået aftale om etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt til i alt 32 mia. kr., er de to regeringer samtidig enedes om at indsende en fælles EU-ansøgning om medfinansiering til broen.

EU's TEN-T program har prioriteret en række nøgleprojekter på infrastruktur-området, heriblandt Femer Bælt-forbindelsen. For at komme med i opløbet om de første bevillinger fra EU's TEN-T-program er det afgørende at få afleveret den fælles ansøgning inden programmets første deadline 20. juli.

30 procent i tilskudDerfor har de to regeringer haft travlt med at indgå aftalen om Femer Bælt-broen for at kunne nå at få udarbejdet den fælles EU-ansøgning til medfinansieringen. De to regeringer er enige om at ansøge om den maksimale økonomiske medfinansiering til etablering af den faste forbindelse.

Den maksimale støtte udgør for infrastruktur, der vedrører broer, 30 procent. Da broen er budgetteret til 32 mia. kr., svarer det til, at de to regeringer ansøger EU om medfinansiering på knap ti mia. kr.

Det er kun den danske stat, der har stillet økonomiske garantier for de 32 mia. kr. ved etablering af den faste Femer Bælt-forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Dermed bliver en eventuel medfinansiering fra EU's side entydigt til fordel for den danske stat.

Men den tyske regering har ifølge Transport- og Energiministeriet forpligtet sig til som en del af aftalen om den faste forbindelse at være medunderskriver på en fælles EU-ansøgning. Det sker for at vise den tyske regerings fulde opbakning til broprojektet og for at lægge mere vægt bag ansøgningen som et nøgleprojekt i EU, hvor Skandinavien og den nordøstlige del af Tyskland gøres landfast.

Ansøger også om landanlægForuden ansøgningen vedørende broforbindelsen, ansøger de to regeringer også om økonomisk medfinansiering til bane- og vejanlæg på fastlandet.

Her giver EU's TEN-T-program lavere medfinansiering på henholdsvis 20 procent til baneprojekter og ti procent til vejanlæg. Da udgifterne til landanlæggene i de to lande løber op i 16 mia. kr., svarer det til en fælles EU-ansøgning fra de to regeringer på mellem 1,6 mia. kr. og 3,2 mia. kr.

Femer Bælt-broen forventes klar til indvielse i 2018 og vil forbinde Rødby og Puttgarten.