Regeringen: Privat efterspørgsel i bund i år

Regeringen vurderer i den nye økonomiske redegørelse, at den private efterspørgsel vil gå helt i bund i år, og at arbejdsløsheden til næste år vil være på 150.000 personer.

Foto: Scanpix
Regeringens økonomer venter, at der i gennemsnit vil være 150.000 arbejdsløse til næste år, svarende til 5,2 pct. af arbejdsstyrken, mod blot 1,8 pct. arbejdsløse i 2008.

Samtidig har regeringen klart nedjusteret forventningerne til dansk økonomi i år. Samlet set ventes Danmarks bruttonationalprodukt at skrumpe med 3,0 pct. i år, mod en forventning på minus 2,5 pct. ved den sidste økonomiske redegørelse i maj.

Til gengæld fastholdes forventningen om en beskeden vækst i den økonomiske aktivitet på 1 pct. i 2010.

Private lukker pengepungen
Regeringen skønner nu, at det private forbrug vil falde med 3,7 pct. i år, hvilket er markant værre end det fald på 1,3 pct. man forventede i maj. Også faldet i boligbyggeriet og i erhvervslivets investeringer og varelagre bliver markant større end forventet i maj. Omvendt, så falder importen også hastigt, og specielt importen af varer.

Den økonomiske redegørelse viser, at stort set det eneste der holder økonomien fra at gå helt ned er den offentlige efterspørgsel og offentlige investeringer.

Samlet set betyder den økonomiske udvikling at Danmark vil få et underskud på de offentlige finanser på 33,5 milliarder kr. i år og godt 86 milliarder kr. næste år. Dermed er Danmark klart over EU-grænsen på 3 pct. for det maksimale underskud på de offentlige finanser, målt i forhold til bruttonationalproduktet.