Regeringen: Permanent skattestop

Skattestoppet er kommet for at blive, og det vil fremgå af planen, når regeringen i løbet af sensommeren fremlægger en ny økonomisk plan for dansk økonomi frem mod 2015 eller 2020.

Det fastslår beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), skriver Jyllands-Posten.

Finansministeriet regner i sine fremskrivninger af dansk økonomi kun med et skattestop frem til 2010, herefter stiger ejendomsværdiskat og punktafgifter på f.eks. cigaretter i takt med løn- og prisudviklingen.

Flere topøkonomer har derfor efterlyst svar på, hvad der skal ske med skattestoppet efter 2010.

»Det kan jeg godt redegøre for. Skattestoppet er en permanent ting, der er kommet for at blive. Vi finder ikke, at vi skal flytte skatten fra den ene lomme til den anden lomme, fordi vi har set, at alle store skattereformer i tidens løb har medført, at staten tager en mellemhandleravance, der gør, at borgerne efter skattereformen kommer til at betale mere i skat, end de gjorde før reformen,« siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Men det løfte er ikke gratis. Med et permanent skattestop er regeringen populært sagt slået tilbage til start i forhold til at løse de udfordringer med at finansiere fremtidens velfærdssamfund, som i sommer blev løst halvdelen af vejen med velfærdsforliget, fastslår økonomisk vismand, professor Michael Rosholm.

»Videreførelse af skattestoppet betyder især på længere sigt, at der skal findes besparelser. De offentlige udgifter skal vokse mindre, og en større og større andel af de offentlige indtægter vil skulle komme fra skatten på arbejde, selv om det næppe var hensigten. Alle andre afgifter er låst fast i kroner og ører, og med tiden vil de i kraft af inflationen reelt gå i nul,« siger han.

Vismændene beregner i deres seneste rapport, hvad det vil koste at videreføre skattestoppet frem til 2040.

Konklusionen er, at så godt som hele effekten af velfærdsforliget vil blive ædt op.

Kilde: Jylland-Posten