Regeringen må udsætte nye regler for elektronikskrot

Læs mere
Fold sammen
Det kniber med at få indført EU''s direktiv om elektronikskrot. Direktivet lægger groft sagt op til, at forbrugerne,

når de køber et nyt fjernsyn, skal kunne levere det gamle tilbage til forhandleren. Derved håber EU-Kommissionen,

at der kommer mindre forurening fra gammelt elektronik.Men direktivet er tilsyneladende så løst formuleret, at

Miljøstyrelsen endnu ikke er klar til at implementere de nye regler i Danmark. Den oprindelige plan hedder, at reglerne skal

tages i brug den 13. august i år, men regeringen har måtte bede EU-Kommissionen om en udsættelse af lovgivningen

herhjemme.Hos Dansk Handel & Service, DHS, håber man, at Miljøstyrelsen nu vil starte helt forfra med en helt

anden model, hvor det ikke bliver butikkerne, der skal tage mod forbrugernes kasserede elektronik.- Udsættelsen er helt

nødvendig. Det oprindelige forslag var en katastrofe for detailhandelen. Butikkerne ville være blevet omdannet til lossepladser,

siger konsulent i Dansk Handel & Service, Christian Hjorth-Hansen.- Forrentningerne ville være blevet forpligtet til

at tage udtjente elektroniske produkter tilbage, når de solgte et nyt produkt med tilsvarende anvendelsesområde, siger

Christian Hjorht-Hansen.

Rodede butikker

DHS mener, at en tilbagelevering af udtjent elektronik gennem detailhandelen vil

være en stor ulempe for både forbrugerne og detailhandelen. Specielt fordi forbrugerne vil opleve mere rodede butikker.-

Vi er bange for de administrative byrder en dansk implementering kan medføre. Direktivet åbner op for, at man kan lave

nationale undtagelser. Så der er ingen undskyldninger for at lave en rodet og bureaukratisk model, siger Christian Hjorth-Hansen.Han

gør opmærksom på, at vi i Danmark har en lang tradition for at borgerne afleverer deres affald på de lokale

genbrugsstationer. Ligeledes er der mange kommuner, som ordninger til indsamling af storskrald.- Vi ser helst en løsning

så tæt på borgerne som muligt. Det kunne være en udbygning af storskraldsordningerne til at omfatte alle kommuner. Alternativt

kan man forestille sig en indsamlingsordning med spande eller lignende, siger Christian Hjorth-Hansen.Han fremhæver, at

man på Bornholm har gode erfaringer med at indsamle gamle batterier via spande. Indsamlingsprocenten lå over 90. Derimod

er det gået knap så godt i de dele af landet, hvor gamle batterier skulle leveres tilbage via detailhandelen.

Klare

meldinger
Kontorchef hos Miljøstyrelsen Christian Fischer fremhæver, at ikke er så krystalklkart, som de kunne ønske

sig.Tvivlen går blandt andet på hvor produkter, der er omfattet af direktivet. Der kommer derfor ingen lovgivning

på denne side af sommerferien, men Christian Fischer håber, at de nye regler kan komme til at fungere i praksis fra midten

af august næste år.Han vil dog ikke kommentere, om det fortsat er meningen, at detailhandelen skal tage mod forbrugernes

elektronik-affald.- Vi vil godt lige tykke det hele igennem først, og vi kan endnu ikke i detaljer vide, hvor vi lander

henne. Der skal først komme nogle klare medlinger fra Kommissionen, siger Christian Fischer.Han understreger, at høringssvarene

fra organsationerne naturligt nok også vil blive nærlæst, inden nye regler sendes på banen.