Regeringen klar med udvidet næringsbrev

Læs mere
Fold sammen
Regeringen er klar med et forslag til et udvidet næringsbrev for folk, der ønsker at starte og drive alle former for

fødevarevirksomhed frakiosk over pølsemand til restauranter.Meningen med forslaget er at sikre, at

ejere og driftansvarlige af kioskerne og restauranterne overholder gældende lovgivning omkring told, skat, moms, arbejdsmiljø,

ferielov og fødevaresikkerhed.Dermed håber regeringen på at kunne mindske det sorte arbejde og salget af "polske"

colaer, som i dag er et stort problem for brancherne.Alle driftansvarlige for disse virksomheder skal fremover erhverve sig

et næringsbrev til at drive deres virksomhed.Erhvervelsen af næringsbrevet skal sikre, at de driftsansvarlige kender til

lovgivningen på området.Ved uanmeldte kontrolbesøg skal det sikres, at de erhvervsdrivende lever op til gældende

lovgivning.Er det ikke tilfældet, kan næringsbrevet inddrages ved overtrædelse tredje gang, og indehaveren

kan dermed blive frataget retten til at drive virksomhed.- Vi håber med dette initiativ, at vi kan begrænse det

sorte arbejde og andre uregelmæssigheder, der de senere år er blevet et problem for branchen, siger Venstres fødevarepolitiske

ordfører Henrik Vestergaard, der har været pennefører på det nye forslag.

Pres fra Folketinget

Det

nye forslag fra regeringen kommer efter, at et alternativ flertal i Folketinget (Venstre-fløjen, S og DF) sidste år pålagde

regeringen at fremsætte et forslag om et kørekort til fødevarevirksomheder.Regeringens forslag er dog ændret

på en række punkter i forhold til det oplæg, der dengang kom fra det alternative flertal:l Næringsbrevet

skal kun gøres obligatorisk for detailleddet og restauranterne. Hele grossist-leddet og produktionsleddet skal dermed fritages

for ordningen.l Kun nye virksomhedsejere eller driftsansvarlige i branchen skal erhverve sig et udvidet næringsbrev. Alle,

der allerede i dag driver virksomhed inden for fødevarebranchen, skal have næringsbrevet udleveret gratis. Herefter skal

alle imidlertid kontrolleres, og alle kan straffes ved overtrædelse af reglerne.l Når en virksomhedsejer ved overtrædelse

af reglerne for tredje gang skal fratages retten til at drive virksomhed, skal afgørelsen falde ved en almindelig domstol.

På den måde sikrer man, at retssikkerheden ved disse afgørelser er i orden for alle parter.l Folk, der ønsker

at starte egen virksomhed og samtidig har en fire-årig uddannelse bag sig som for eksempel kok, bager eller slagter, skal ikke erhverve

sig næringsbrevet. Men de skal leve op til reglerne, ellers kan de straffes på lige fod med andre erhvervsdrivende i branchen.-

Vi har lavet et forslag, hvor alt det bureaukratiske er pillet ud, hvor retssikkerheden er styrket, og hvor udgifterne og bøvlet

for de erhvervsdrivende er minimeret i forhold til forslaget fra det alternative flertal. Det er vi godt tilfredse med, og vi håber,

at få bred tilslutning til forslaget i Folketinget, siger Henrik Vestergaard.Dansk Folkeparti hilser med tilfredshed,

at regeringen nu selv fremsætter et forslag på området.- Vi har kæmpet for denne sag i mange år,

og selvom det har taget lang tid for regeringen at få taget sig sammen til at fremsætte forslaget, er det bestemt et skridt

i den rigtige retning, siger den fødevarepolitiske ordfører Christian H. Hansen.Han vil nu tage endelig stilling

til forslaget ved fremlæggelsen i Folketinget i løbet af foråret.- Vi er lydhør for gode argumenter

om at fritage grossist-leddet for deltagelse i ordningen. Til gengæld er jeg skeptisk omkring det faktum, at det skal være

en domstol, der skal dømme folk til at miste næringsbrevet. Det er en al for langsommelig proces med det nuværende

danske retssystem, siger Christian H. Hansen. Han vil yderligere tage kontakt til de øvrige ordførere i det alternative

flertal, for at koordinere en samlet holdning til regeringens udspil.Hos Horesta er der også tilfredshed med regeringens

udspil.- Vi synes overordnet, at regeringens forslag ser fint ud. På denne måde får vi et bedre redskab til

at fange de brådne kar i branchen, siger direktør i Horesta Lone Njor Hulth.Side 2