Regeringen indrømmer behov<br> for skattelettelser på arbejde<br>

- Der er fortsat muligheder for at øge arbejdsudbuddet og forbedre arbejdsmarkedets funktion. Lavere skat på arbejde

og yderligere strukturforbedringer på arbejdsmarkedet kan bidrage til den nødvendige vækst i arbejdsudbuddet, skriver

regeringen i de to udgivelser, "Vækst med vilje" og "Vækstvilkår i Danmark", der blev offentliggjort

onsdag.


Omvendt vil en nedsættelse af skatteniveauet kun være mulig, hvis det lykkes at nå målene for

en øget arbejdstyrke.


- Stigningen i beskæftigelsen er nødvendig for at skabe plads til bedre offentlig service

og lavere skat fra 2004 inden for rammerne af skattestop og gældsnedbringelse. Kan stigningen i beskæftigelsen således

ikke realiseres, har det væsentlige konsekvenser for ønskerne om højere offentlig service og lavere skatter, hedder

det i strategien.


Regeringens mål er en gennemsnitlig årlig økonomisk vækst på 1,8 pct. til og

med 2009 og på 1,6 pct. i de efterfølgende ti år. For at nå målet, kræver det, at 87.000 flere

er i arbejde i 2010. Reelt betyder det, at 132.000 ekstra skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i 2010, da den aldrende

befolkning betyder, at arbejdsstyrken reduceres med 66.000 personer til den tid, hvilket til dels opvejes af et ventet fald i ledigheden

på 21.000 personer.


Der er allerede vedtaget reformer, som kan øge arbejdsstyrken med 80.000 personer. Regeringen

mangler derfor endnu 52.000 personer for at nå målet på 132.000.


- Handlingsplanen vil blandt andet omfatte

initiativer vedrørende flere indvandrere i arbejde, unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet, flere ældre i arbejde

og bedre aktivering og formidling, skriver regeringen.


I publikationen "Vækst med vilje", viser regeringen, at fuldtidsbeskæftigede

i Danmark hører blandt dem, der arbejder mindst i Europa. Det vises desuden, at beskatningen af arbejdskraft kan være

en forklaring på den lave arbejdstid.

Regeringens vækststrategi kan læses på www.em.dk