Regeringen fastholder fraflytterskat

Danskere med lyst til at søge mod fremmede himmelstrøg skal fortsat aflevere en del af deres formue i skat, når

de forlader landet.Trods en klar EF-dom afviser regeringen at fjerne de danske særregler om en fraflytterskat.EF-Domstolen

har ellers erklæret, at de franske skatteregler på området er i strid med EU-traktatens princip om fri etablering.Og

da de danske regler ligner de franske, har EF-dommen fået flere revisorer til mene, at den danske lovgivning står forfald.

Men det afviser Skatteministeriet efter at de har nærlæst dommen.- Selve resultatet, at de franske regler blev underkendt,

kommer ikke bag på os. Nu har vi set dommen, og læst præmisserne. Og vi mener ikke, at den er så entydig.

Den underkender ikke regler om beskatning ved fraflytning fuldstændig, siger chefkonsulent Skatteministeriet Margrete Kiil.

Lemper

reglerne

Reglerne går ud på, at danskere ved fraflytningsdatoen skal betale skat af en eventuel kursgevinst på deres

aktier eller andre værdipapirer. Skatten skal falde, selv om aktierne ikke er solgt.Det bryder EU-Kommissionen sig ikke

om og en sag i lighed med den franske kan være på vej mod den danske stat. Kommissionen har sendt en såkaldt åbningsskrivelse,

som regeringen skal svare på senest 6. april.Margrete Kiil tror dog ikke på, at de danske regler vil blive underkendt. Hun

fremhæver, at Folketinget netop nu er ved at behandle et lovforslag, der vil lempe de danske regler. Og hun mener, at det er

nok til at den danske fraflytterskat som helhed kan bevares.Lempelsen betyder, at man ikke længere behøver at stille

sikkerhed og hellere ikke skal betale renter, hvis man ønsker henstand med betalingen af skatten.- Med forslaget bliver

alle byrderne ved at få henstand fjernet, og man behøver først at betale skatten, når aktierne rent faktisk

er solgt. Det mener vi, er en af de væsentlige præmisser i dommen, siger Margrete Kiil.De danske regler har fungeret

i mange år, og de er indført for at undgå, at folk spekulere i at flytte til udlandet alene for at få en

lavere skat ved salg af forskellige værdipapirer.Det vil være med til at udhule skattegrundlaget herhjemme. Men

i den franske sag har det argument ikke været nok til, at EF-Domstolen ville acceptere reglerne.- Den blotte omstændighed,

at en medlemsstat går glip af en fremtidig indkomst på grund af, at en person flytter til en anden medlemsstat, kan ikke

begrunde en såkaldt bom-skat, siger partner i KPMG''s skatteafdeling Hans Henrik Bonde Eriksen med udgangspunkt i afgørelsen

fra EF-domstolen.- Dette gælder også selvom det andet lands skattelovgivning er anderledes, og i givet fald mere

fordelagtig for personen. Den såkaldte fraflytningsskat er til hinder for de EU-traktatsikrede grundregler om fri bevægelighed

inden for fællesmarkedet, siger Hans Henrik Bonde Eriksen.Han er da hellere ikke enig i regeringens tolkning af EF-dommen.-

Det grundlæggende problem er at selve skattekravet overhovedet opstår som følge af en fraflytning. Det strider

mod EU-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed. Billedligt talt kan man sige, at man beskatter ikke en egne borgere, når

disse flytter rundt i hjemlandet - Til gengæld gør man det, hvis vedkommende vælger at flytte til et andet land,

f.eks. Tyskland. Derved opstår der en diskrimination, siger Hans Henrik Bonde Eriksen.Sagen mod den franske stat tog to

år. Margrete Kiil regner med, at en eventuel sag mod Danmark kommer til at tage lige så lang tid, hvis den skal hele vejen

gennem retssystemet.