Regeringen bør lette skriftlig APV

Læs mere
Fold sammen
Selvom en EU-dom slår fast, at alle virksomheder skal lave arbejdspladsvurderinger (APV), så bør regeringen alligevel

være så kreative, at de små virksomheder alligevel kan slippe lettere. Det mener Dansk Handel & Service.


EF-Domstolen

fastslår, at også virksomheder med under ti ansatte skal udarbejde en skriftlig APV.


Det betyder, at de danske regler

om, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV er i overensstemmelse med EU''s regler.


Derfor kan regeringen

ikke leve op til regeringsløftet om, at kun virksomheder med over ti ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering. Beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen (V) har fået Kammeradvokaten til at kigge på sagen. Men her er svaret det samme.


- Det er

beklageligt, fordi 60 pct. af vores virksomheder med under 50 ansatte ikke føler, at de får gavn af en skriftlig arbejdspladsvurdering. Og

50 pct. betragter det ligefrem som administrativt bøvl, siger udviklingschef i DHS Markus Bjørn Kraft.


Undersøgelser

har vist, at 89 pct. af DHS''s medlemsvirksomheder mener, at arbejdsmiljøet er meget vigtigt. Der skal bare gives rum til den

enkelte virksomhed og branche.

Fjern tilsyn

DHS mener derfor, at beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen bør arbejde

videre med sit løfte til de små virksomheder på to felter her i Danmark.


- For det første kan kravene

til arbejdspladsvurderinger lettes på andre måder. Man kan fjerne arbejdspladsvurderingerne som et tilsynsobjekt - og betragte

det som virksomhedernes eget værktøj til at arbejde med arbejdsmiljøet, siger Markus Bjørn Kraft, der mener,

at det vil betyde, at virksomhederne bliver mere motiverede.


Claus Hjort Frederiksen har bedt Arbejdstilsynet om at lave nogle

mere brancherettede værktøjer til arbejdspladsvurderingerne, så det bliver mere enkelt for virksomhederne.


-

Men så er det stadig tilsyn, der gælder i stedet for, at virksomhederne selv forvalter det. Vores forslag er, at det skal

være branchearbejdsmiljørådene, der kender virksomhederne og brancherne bedst, der skal stå for at lave mere

enkle APV''ere, siger Markus Bjørn Kraft.

Forenklingens vejBeskæftigelsesministeren har allerede bedt Kammeradvokaten

om at undersøge, om det er muligt på en eller anden måde at lempe kravet til indholdet af en skriftlig APV. Og

desuden er ministeriet i fuld gang med at se på, hvordan man kan lette med tjeklister og internetløsninger inden for

de gældende regler.


Men Claus Hjort Frederiksen tror ikke, at tilsynskravet kan fjernes.


- EU-direktivet gør

det klart, at der både skal laves en skriftlig arbejdspladsvurdering, og at der skal føres tilsyn med det. Derfor vil

jeg prøve at gøre det mere enkelt for de enkelte brancher. Og her er det klart, at det er naturligt at gå vejen

rundt om arbejdsmiljørådene, siger Claus Hjort Frederiksen.

Kæmp i EUDesuden mener DHS, at beskæftigelsesministeren

også må arbejde hårdt i EU-regi for at kunne leve op til regeringsgrundlaget. Sagen, som EF-Domstolen har taget

stilling til, var rejst af Europa-Kommissionen mod Tyskland. Og domstolen henviser til et direktiv fra 1989.


- EF-Domstolen henviser

til et direktiv fra 1989 - og regeringen må nu arbejde på at få ændret det direktiv, så den kan leve

op til regeringsgrundlaget, mener Markus Bjørn Kraft.


Den tanke vækker ikke genklang hos Claus Hjort Frederiksen,

der nu udelukkende vil satse på at udforske forenklingens vej.