Regeringen bobler af optimisme

Der er pænt tempo på den danske økonomi. Ikke nogen buldrende fremgang, men alligevel nok til at køen af arbejdsløse vil skrumpe ganske betydeligt ind.

Det spår regeringen i den seneste økonomiske redegørelse, som Finansministeriet kom med i går. Heri kan man læse, at regeringen regner med, at der til næste år vil komme 20.000 flere danskere i job, og det vil give en gennemsnitlig ledighed for hele året på 155.000. Et tal, som i går gav anledning til debat blandt økonomerne.

Vismændene, Dansk Industri og bankerne venter alle en ledighed til næste år på over 160.000. Sydbank og Danske Bank synes at være de mest pessimistiske med ledighedsskøn på 164.000.

Regeringen betoner i sin prognose, at med lav rente og skattelettelser bliver væksten trukket af danskernes lyst til at bruge flere penge. Ministeriet har derfor skruet lidt på spådommen for den økonomiske vækst, der for 2004 er opjusteret fra 2,2 pct. til 2,4 pct. For næste år og 2006 er regeringens skøn uændrede på henholdsvis 2,4 pct og 2,1 pct.

- Dansk økonomi er i fortsat fremgang og væksten tegner robus. Beskæftigelsen er steget med cirka 17.000 personer siden årsskiftet, og ledigheden er faldet mere end 10.000 personer siden december sidste år. Med en årlig vækst på over to pct. om året frem til 2006 er der udsigt til yderligere fald i ledigheden, skriver regeringen.

Svag dollar

Generelt set tegner regeringen et stort set uændret billede af en robus dansk økonomi med fremgang i vækst og beskæftigelse. Hertil kommer en historisk lav inflation og solide overskud på betalingsbalancen og de offentlige budgetter.

- Forårspakken skattelettelser har fået forbrugslysten frem i danskerne, og privatforbruget stiger med over tre pct. både i år og til næste år, fremhæver regeringen med finansminister Thor Pedersen i spidsen.

De udsagn kan stort set samtlige økonomer skrive under på. Men både Jyske Bank og Sydbank kritiserer regeringen for at være for optimistisk med hensyn til deres skøn for dollarkursen og udviklingen i den internationale økonomi. Regeringen regner med, at dollaren til næste år i gennemsnit vil have en kurs på 5,75 kr. Det er fem pct. lavere end prognosen fra august. Bankerne tror dog, at svækkelsen af den amerikanske valuta bliver større.

- Det kraftige dollarfald og dermed vanskeligheder for industri og eksport peger nærmere i opadgående retning for ledigheden. Siden foråret er usikkerheden om den økonomisk udvikling blevet større, siger senioranalytiker i Nordea Jes Asmussen til RB-Børsen.

Væsentlig hæmskoCheføkonom i Sydbank Jacob Graven er enig, mens Danske Bank, Dansk Industri, DI, og Dansk Handel & Service mener, at debatten om regeringens ledighedstal er overdrevet.

Chefkonsulent i DI Klaus W. Rasmussen fremhæver, at alle prognoserne peger på en stigende beskæftigelse og en faldende ledighed, og det er det afgørende.

Chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian er af samme opfattelse. Han betegner regeringens prognose som optimistisk, men ikke urealistisk.

- Vi kan pege på et sted, hvor alle analyserne er usikre, og det er spørgsmålet om udviklingen i dollarkursen. Den har stor betydning. Hvis den bliver på sit nuværende niveau, er der ingen ko på isen, men hvis den falder helt ned til fem kr., vil det være en væsentlig hæmsko for den europæiske og derved danske økonomi, siger Steen Bocian og fremhæver, at den europæiske økonomi i modsætning til den danske næsten udelukkende er drevet af eksporten.

Cheføkonom i DHS Jan Poulsen hæfter sig ved, at regeringens prognose forudser, at servicesektor vil trække fremgang i den private beskæftigelse i de kommende år. Det vil ske efter et par år med en midlertidig nedgang, påpeger Jan Poulsen.