Regeringen beskærer hårdt i teknologiske formidlingscentre

Håndværksrådet efterlyser klar udmelding om, hvad VK-regeringen vil sætte i stedet.


I år går

en række af de institutioner, der har til formål at sikre samspillet mellem forskningsmiljøer og erhvervslivet,

fri af regeringens sparekniv. Men sådan går det ikke i de kommende år, fremgår det af regeringens finanslovsforslag.


Værst

går det ud over 14 teknologiske informationscentre, TIC, rundt om i landet. De må nøjes med 33 mio. kr. om året

fra 2003 og fremefter mod 48 mio. kr. i år. Det er en beskæring på knap en tredjedel.


TIC''erne, der ligger

under Økonomi- og Erhvervsministeriet yder gratis, indledende rådgivning til især små virksomheder, og har

til formål at bygge bro mellem virksomhederne og de tungere videnmiljøer. En del af finansieringen er i dag lagt ud til

amterne, hvilket har givet anledning til kritik af TIC''erne for ikke længere at leve op til formålet om at fungere som

et nationalt netværk.


Alligevel er Håndværksrådet stærkt fortørnet over de planlagte nedskæringer.


-

TIC''erne har slet ikke været nævnt i forbindelse med saneringen af råd, nævn og centre. Nedskæringerne

vil få meget alvorlige konsekvenser, fordi centre ikke har egen indtjening. Det er et helt forkert skridt, hvis man ønsker

at sprede højteknologisk udvikling ud i de mindre virksomheder, siger Ane Buch, vicedirektør i Håndværksrådet.


Hvad

vil regeringen?

Også de såkaldte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, som f.eks. Teknologisk Institut, skal spare

fra og med næste år. I 2003 lyder sparekravet på omkring 7 pct. ud af et budget på 263 mio. kr. i år,

og sparekravenen fortsætter i de kommende år frem til 2005.


GTS''erne finansierer for største delens vedkommende

af egne indtægter, mens statstilskuddet udgør omkring 12 pct. af budgettet. Regeringen har på forhånd lagt

op til, at hele området skal saneres og har nu meldt sparemålene ud. Regeringen bl.a. også skære markant i

den såkaldte centerkontraktordning, som er strategiske aftaler mellem virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og GTS-institututter.

Ordningen bruges især af større virksomheder.


Heller ikke her er Håndværksrådet tilfreds med regeringens

politik.


- Det er muligt, at der er behov for en nytænkning af, hvordan centerordningerne er strikket sammen, og hvordan

finansieringen skal foregå. Men nedskæringerne i sig selv er et kedeligt signal at sende. Jeg savner en udmelding klar

udmelding fra regeringen, når det gælder formidling af højteknologisk viden ud til især de mindre virksomheder.

Vil man noget med det her? Og vil man noget på lang sigt, siger Ane


Buch.