Regeringen afviser dansk skattehul efter EU-dom

Skatteminister Kristian Jensen (V) vil fremsætte et lovforslag til foråret, som skal lukke det skattehul, der er åbnet for efter Danmarks nederlag ved EF-Domstolen. Skatteministeren er overbevist om, at det er muligt at lovgive sig ud af problemerne.

Den nye EU-dom om de danske skatteregler for pension vil ikke slå hul i den danske statskasse. Det understreger skatteminister Kristian Jensen (V), der til foråret er klar med et lovforslag, som skal sikre de milliardstore skatteindbetalinger fra pensionsordninger.

Skattevæsenets problemer er opstået, fordi EF-Domstolen har pålagt Danmark at give fradrag for pensionsindbetalinger til udenlandske selskaber på samme vilkår som til danske selskaber. Det har de danske skattemyndigheder hidtil nægtet, fordi staten dermed ikke er sikker på, at der bliver betalt skat af afkastet og af udbetalingen af pengene.

Vis forsigtighed

Med den nye EU-dom risikerer den danske statskasse af gå glip af milliarder af kroner i tabt skat, men Kristian Jensen maner til besindighed.

»Vi ønsker både at holde fast ved retten til fradrag ved indbetalinger til pension og retten til at beskatte det løbende afkast og udbetalingen af pensionen. Det er jeg overbevist om, at vi kan sikre ved lovgivning,« siger han.

Pensionsbeskatningen er ekstrem afgørende for statskassen, da det er alt andet end småpenge, der tales om. Danskerne har en samlet pensionsopsparing på 2.300 mia. kr., og alene skatten af det løbende afkast giver ifølge Kristian Jensen gennemsnitligt 16-18 mia. kr. årligt.

»Jeg kan ikke love, om det lige præcist bliver samme provenu statskassen ender med, men der vil ikke komme et hul i den danske statskasse. Det er rigtigt, at vi har en stor udfordring, og hvis vi ikke griber ind, vil der blive talt meget dansk på den spanske solkyst fremover,« siger Kristian Jensen.

Skatteministeren har dog ikke en færdig plan i skuffen, og det er stadig uvist, hvad regeringen helt konkret vil gøre.

»Vi har overvejet forskellige modeller, og vi nu skal nu undersøge, hvilke modeller der er i overensstemmelse med dommens præmisser,« siger Kristian Jensen, der erkender, at der kan blive tale om et stykke meget kompliceret og svært overskuelig lovgivning.

»Jeg er helt sikker på, at lovteksten ikke bliver prosa, der får de gyldne laurbær. Det vigtigste er at sikre skatteindtægterne, og det er langt fra ligetil i denne sag,« siger han.

Kristian Jensen understreger, at danskere endnu ikke kan spare op i udlandet med fradrag ved blot at henvise til dommen fra EU.»Vi vil ikke acceptere fradrag i udenlandske pensionskasser, før vi har lovgivningen på plads,« siger han.