Regering vil privatisere TV 2

Kulturminister Brian Mikkelsen præsenterede mandag regeringens udspil til en ny medieaftale.


TV 2 skal privatiseres, DR

skal have en professionel bestyrelse og en større andel af programmerne skal produceres hos private, nye landsdækkende

radiokanaler sendes i udbud og reklamemarkedet liberaliseres, sådan lyder nogle af hovedpunkterne i det vidtrækkende udspil.


-

Regeringens mål er, at give de dansk tv og radio de bedste muligheder for at udvikle og forny sig. Grundelementerne i udspillet

er kvalitet, klarhed og konkurrence, siger kulturminister Brian Mikkelsen. Han talte på et møde mandag på Kunstakademiets

Arkitektskole på Holmen i København.


Det mest kontroversielle punkt i VK-regeringens udspil er formentligt planerne

om TV 2 liberalisering.


- Hvis vi skal undgå at licensen stiger skal TV 2 privatiseres. Men TV 2 skal fortsat konkurrere

på kvalitet med DR. De nye ejere skal leve op til visse public service forpligtigelser indenfor bla. nyheder, aktualitet, og engagement

i dansk film, siger den danske kulturminister.


Han mener, at privatiseringen skal ske så hurtigt som muligt. I første omgang

skal selskabet omdannes til et statsligt aktieselskab. Efterfølgende vil en ny ejer blive fundet og selskabet solgt til markedspris.


Udsalget

gælder dog ikke TV 2-Regionerne, der bevares som licensfinansierede og tildeles fast sendetid på TV 2.Liberalisering

I

forlængelse af privatiseringen frafalder indtægterne fra licensen til TV 2, men til gengæld skal tv-stationen gøres

fri af reklame restriktionerne på det danske marked. Det betyder et farvel til et forbud mod reklamer for øl og håndkøbsmedicin

samt mulighed for at afbryde programmerne med reklamer.


TV 2 er ikke afvisende overfor regeringens udspil:


- Medieudspillet

er ikke så ringe endda, og jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har taget sig tid til at undersøge sagerne ordentligt.

Det gør jeg, dels fordi TV 2 ikke bliver privatiseret over hals og hoved, og dels fordi der bliver lagt vægt på

public service og kvalitet som en vigtig forudsætning for en privatisering af TV 2, siger TV 2s administrerende direktør

Cristina Lage. Hun kan godt leve med, at TV 2 bliver omdannet til et aktieselskab og tilskud fra licensen bortfalder:


- Jeg må

bare konstatere, at vi nu skal hente en større del af vores indtægter fra reklamer, og det siger sig selv, at det betyder

en større usikkerhed, fordi vores indtægter bliver mere konjunkturfølsomme i forhold til, hvis vi havde en sikker

indtægt i form af licens. Derfor bliver vi også nødt til at passe endnu mere på, når vi skal planlægge

nye programmer på længere sigt, udtaler Christina Lage.


Konkurrenten TVDanmark glæder sig over udspillet.


-

Udspillet er intelligent og visionært og jeg har svært ved at finde dårlige punkter, siger adm direktør Jesper

Sehested Lund. Han glæder sig ikke mindst over, at reklamemarkedet bliver liberaliseret og TV 2 privatiseret.


Regeringens

udspil har også konsekvenser for DR. Blandt andet foreslår kulturministeren, at DR skal have en professionel bestyrelse

med faglig indsigt i medier, virksomhedsledelse mv. Altså et opgør med den politisk udpegede ledelse. Derudover skal

der stilles krav om, at DR skal flytte 20 pct. af produktionen uden for huset til selvstændige produktionsselskaber samt øge

engamentet i dansk fil fra 40 til 60 mio. kr.


DR''s monopol på landsdækkende radio brydes ved, at der etableres en

5. næsten landsdækkende radional. Den nye kanal skal udbydes til en medieaktør, der kan løfte kravet om

at producere landsdækkende radionyheder.


De lokale TV-stationer, som har økonomiske problemer, skal også hjælpes. Kravet

om at lokalnyehder sænkes fra 1 time til en halv. Kanalerne får lov til at samsende programmer og forbuddet mod, at erhvervsvirksomheder

kan have bestemmende indflydelse i de lokale TV-stationer fjernes.


Det sidste større punkt i regeringens udspil vedrører

en digitalisering af det jordbaserede sendenet. Hertil skal findes en operatør - som uden omkostninger for staten - skal drive

nettet på forretningsmæssige vilkår.