Reform af kontanthjælp sender unge ud i job

En reduktion af kontanthjælpen for unge under 30 år har haft positive effekter. Beskæftigelsen er øget med op til 2.600 personer blandt de unge, viser beregninger fra de økonomiske vismænd.

Foto: ERIK REFNER. RB PLUS Vismænd blåstempler dansk underskud. ARKIVFOTO. 7/10 2015 17.00
Læs mere
Fold sammen

Det har været en rigtigt god idé at stramme de økonomiske tommelskruer for unge under 30 år. Den reform af kontanthjælpen, som trådte i kraft sidste år, og som stort set halverede beløbet til jobparate modtagere af kontanthjælp, har skubbet tusindvis af unge fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet. Derfor kan regeringen med fordel ud-brede reformen til også at gælde for kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Det fremgår af rapporten fra de økonomiske vismænd, der blev udsendt onsdag.

De nye regler går ud på, at alle job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere mellem 24 år og 29 år har fået reduceret deres ydelser for at øge deres incitamenter til at tage et arbejde eller en uddannelse.

Desuden blev der indført gensidig forsørgerpligt for ugifte samlevende efter de samme regler, som også gælder for gifte par. Det betyder, at kontanthjælpen bliver lavere, hvis ens sambo er i arbejde.

Reformen blev vedtaget under den tidligere SR-regeringen. Og vismændene har proppet alle ændringerne ind i det store regneark og lavet beregninger, som viser, at beskæftigelsen for de unge – som følge af de nye regler – er øget fra 1.600 og til 2.600 personer. Det skal sammenlignes med, at der i januar 2014 var 8.000 unge, som fik kontanthjælp, og som samtidig var job- og uddannelsesparate. Op mod en fjerdedel af hele gruppen er med andre ord kommet i arbejde.

Med overvismand professor i økonomi, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, i spidsen, mener vismændene, at udbredelsen af reformerne til at gælde for alle danskere kan være end god idé.

Reduceres ydelsen af kontanthjælp med 30 pct. vil det få mellem 3.000 og 5.000 danskere over 30 år i arbejde. Det skal sammenlignes med, at der i januar i år var knap 27.000 danskere, der var på kontanthjælp, men som sagtens kan klare et arbejde.

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen fremhæver, at vismændene lidt uventet fik ros for analysen af virkningerne af reformerne af hele Det Økonomiske Råd.

Han understreger samtidigt, at analysen er lavet, før regeringen kom med det seneste reformforslag, som bliver kaldt et moderne kontanthjælpsloft. Forslaget skal til forhandling i Folketinget og er ikke vedtaget endnu. Virkningerne af loftet er derfor ikke med i tallene fra vismændene.

Samlet skønner vismændene, at der over de kommende år vil blive 27.000 færre modtagere af kontanthjælp, fordi tiderne på arbejdsmarkedet også bliver bedre. Dermed kommer det samlede antal modtagere af overførselsindkomster mellem 16 og 66 år ned på 707.000, hvilket vil være 100.000 færre end nu og det laveste antal siden begyndelsen af 1980erne, altså i mere end 30 år.