Redaktionen præciserer

Baggrunden er et forslag fra Dansk Transport og Logistik til Færdelsstyrelsen om, at ændre kravene til vognmændenes

kapitalgrundlag.ErhvervsBladet præciserer i den forbindelse, at der ikke er nogen som helst sammenhæng mellem det,

at stille garantier og det at have negativ egenkapital. Motiverne for garantistillelse kan være mange og også virksomheder

med positiv egenkapital stiller garantier.