Rebien: Tid til sporskifte

Lars Rebien Sørensen vil forene sundhedspolitik og erhvervspolitik. Potentialet er stort for både den offentlige sektor og for den danske medicin- og mediko-industri, siger topchefen for Novo Nordisk.

Foto: Erik Refner. Verdens aldrende befolkninger og flere livsstilssygdomme er ensbetydende med, at den danske medicinalindustri kan blive endnu stærkere, fremhæver Novo Nordisks topchef Lars Rebien Sørensen.
Læs mere
Fold sammen

Der er brug for et sporskifte.I dag beskæftiger cirka 800 virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet cirka 35.000 fuldtidspersoner, de står også for 3,6 procent af værdiskabelsen i dansk økonomi og for 12 procent af eksporten, hvor eksporten af lægemidler alene tegner sig for 9,5 procent. For at øge væksten er det ifølge Lars Rebien Sørensen nødvendigt at styrke de overordnede rammevilkår, hvilket blandt andet betyder, at selskabsskatten skal sænkes.Modargumentet fra det offentlige kender Lars Rebien Sørensen godt.

Formår vi i Danmark at tænke sundhedspolitik og erhvervspolitik sammen på en ny måde, vil vi både kunne løfte den offentlige sundhedssektor, styrke behandlingen af patienterne og sikre bedre vækstbetingelser for Danmarks medicin- og medikoindustri.

Sådan lyder budskabet fra Lars Rebien Sørensen, CEO for Novo Nordisk.

Han deltager i disse døgn i World Economic Forums Annual Meeting, hvor sundhed og især evnen til at betale for sundhed står højt på dagsordenen.

Nok så interessant kommer udmeldingen fra Lars Rebien Sørensen også på et tidspunkt, hvor SRSF-regeringen snart skal til at tage stilling til en serie konkrete forslag, som er udarbejdet af syv vækstteams under Erhvervs- og Vækstministeriet.

De syv arbejdsgrupper dækker flere af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, herunder medicin- og medikoindustrien.

Målet er, at forslagene fra de syv vækstteams både skal styrke de generelle rammevilkår for dansk erhvervsliv og sætte mere turbo på flere i forvejen stærke brancher.

Når det gælder medicin- og mediko-industrien har Danmark et stærkt udgangspunkt, påpeger Lars Rebien Sørensen

»Danmark er det land i verden bortset fra Schweiz der har den største eksport af lægemidler målt per indbygger.«

Bedre investeringsklima

»Der er brug for at få skabt et klima, så danske virksomheder vil investere mere, og internationale virksomheder får større lyst til at arbejde i Danmark,« konstaterer han.

Når det handler om den konkrete vækstpolitik for sundhedsindustrien argumenterer han for en flerstrenget strategi: Uddannelse og forskning inden for området skal løftes. Der er brug for et stærkere samspil mellem den offentlige sektor og den private industri lige fra test over demonstration og drift af nye produkter til et bedre samspil om det offentliges indkøb af nye lægemidler.

En barriere

Navnlig indkøbspolitikken udgør i dag en barriere, påpeger Lars Rebien Sørensen.

»Den offentlige indkøbspolitik er præget af, at man går efter det billigste. Der er mest fokus på at bruge de gamle generationer af lægemidler i stedet for at anvende nye og bedre lægemidler,« siger Lars Rebien Sørensen.

Det udløser et paradoks, hvor der ikke er sammenhæng mellem mål og midler.

»Det hænger ikke sammen med, at politikerne samtidig vil have, at vi skal være førende inden for udvikling af nye behandlinger. Når man ikke er villig til at tage nye produkter i brug, får patienterne ikke den bedste behandling, men det svækker også industrien,« siger han.

Dels mindskes incitamentet til at forske og udvikle. Dels kan det i sidste ende få konsekvenser for eksporten. Selv for en gigant som Novo Nordisk har det betydning, hvordan tilskud og priser fastsættes på det danske marked.

I branchen taler man om, at nye produkter bliver sat i skammekrogen eller placeret i sundhedsvæsenets baglokale. Konsekvensen er, at andre lande bliver mere tilbageholdne med at anvende nye innovative produkter fra Danmark, hvis produkterne har svært ved at vinde indpas på hjemmemarkedet.

Dermed svækkes muligheden for at investere i forskning og for at generere eksport, lyder argumentet fra industrien.

Ny tilgang nødvendig

For set fra de offentlige indkøberes synspunkt handler det om at handle billigst muligt ind for at overholde stramme budgetter og anvende skatteydernes penge med størst mulig omtanke.

At der skal købes ansvarligt ind, anfægter Lars Rebien Sørensen heller ikke.

»Selvfølgelig skal der købes ind på et sagligt og fagligt grundlag. Men man er efter min opfattelse for fodslæbende over for at indføre ny teknologi.«

Ifølge Lars Rebien Sørensen er der brug for at justere balancen.

»Efterspørgselsdrevet innovation er en nøgle til vækst,« fastslår han.

Han mener, at sundhedsvæsenet i højere grad bør medvirke til at indføre nye og bedre behandlinger, også selv om de her og nu vil være dyrere.

Fordelene vil være en bedring for patienterne, men også en større effektivitet, og for industrien vil det sikre vækst og indtægter, som også vil komme Danmark og den danske sundhedssektor til gode.

Nødvendigt at satse

Lars Rebien Sørensen er helt på det rene med, at det er en udfordring at satse offensivt på et tidspunkt, hvor dansk økonomi er presset.

»Desværre forsømte vi at tage de nødvendige skridt i Danmark, da økonomien var god, og nu står vi over for store udfordringer: Vi har en aldrende befolkning, som vil kræve mere pleje og behandling. Flere vil få kroniske sygdomme. Og der vil komme flere nye og bedre behandlinger. Men der vil ikke være flere penge,« siger han.

»Det er nemt at lave spisesedlen med de gode ønsker, men sværere at betale for den.«

Overalt i den vestlige verden er billedet det samme, konstaterer han.

I Davos har han deltaget i sessioner, som har netop handlet om at skabe bæredygtige sundhedssystemer i en tid, hvor de offentlige sundhedssektorer bliver underlagt stadigt strammere økonomiske rammer.

Skal der satses offensivt herhjemme, bliver det derfor nødvendigt at prioritere i den økonomiske politik og have øje for, at kloge investeringer giver solide afkast, siger han.

Ser man ud i verden, vil det globale marked for medicin- og medikoindustriens produkter nemlig stige på grund af de aldrende befolkninger, stigningen i antallet af livsstilssygdomme, et større antal kronikere og borgernes forventning til bedre behandling.

Den danske medicin- og medikoindustri står med et godt udgangspunkt for at matche disse globale udfordringer, og derfor giver det mening at satse offensivt.

»Det vil være en god idé at investere i at gøre sektoren endnu stærkere. Potentialet for yderligere vækst er på plads,« lyder det fra Lars Rebien Sørensen.