Realkreditten hæver priser på erhvervsudlån

Bidragssatserne for erhvervsudlån hæves i realkreditten. I første omgang rammes de private kunder ikke.

Danske virksomheder, der drømmer om at investere i nyt produktionsapparat, finde nye erhvervslokaler eller blot istandsætte kontoret, får stadig sværer ved at rejse kapital til deres aktiviteter.

For det er ikke kun bankerne, der hæver prisen på udlån til erhvervskunder, nu følger også realkreditinstitutterne efter ved at skrue birdagssatserne i vejret, skriver epn.dk. Det gør det langt dyrere at være erhvervskunde.

- Vi tilpasser os et ændret marked. Vore bidragssatser på erhvervslån er begyndt at bevæge sig op. Den kapital, vi skal bruge til at finansiere driften, er blevet dyrere. Samtidig skal prisen afspejle det dårligere risikobillede med stigende risiko for tab, siger Sven Holm, adm. direktør i Realkredit Danmark.

I alt skylder landbrug, industri, håndværk, kontor og forretninger de danske realkreditselskaber godt 470 milliarder kroner. Hæves bidragssatserne 0,1 procent vil det betyde en ekstraudgift på 470 millioner kroner om året. Dertil kommer de dyrere banklån.

Ifølge adm. direktør Bent Andersen, DLR Kredit, rammer prisstigningen ikke bestemte erhvervsgrupper.

- Der er ingen tvivl om, at bidragssatserne er på vej op på grund af den dyrere funding. Der er ikke tale om en generel stigning, men vi hæver den, hvor vi kan. Den typiske stigning er godt 10 pct., og det gælder både på nye og gamle lån, siger Bent Andersen.

Ifølge de to direktører, er der ikke planer om at hæve priserne for privatkunder.

-ulha